Willem de Boer stopt als bestuurder van MC Groep en MC Slotervaart

Emmeloord - Willem de Boer stopt per 1 oktober als bestuurder van de MC Groep en MC Slotervaart. De Boer was in september 2008 een van de oprichters van de MC Groep, die ziekenhuiszorg verleent in Lelystad, Dronten, Urk en Noordoostpolder.

De Boer heeft besloten dat het een goed moment is om, na ruim tien jaar, te stoppen als bestuurder van de MC Groep. Gelijktijdig treedt hij na vijf jaar ook terug als bestuurder van MC Slotervaart. Hij blijft aandeelhouder van beide ziekenhuizen. Met het vertrek van De Boer als bestuurder is een strikte scheiding tussen bestuur, toezichthouder en aandeelhouder gerealiseerd.

De commissarissen zijn Willem de Boer zeer erkentelijk voor zijn inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van beide organisaties. De organisaties zijn nu in een nieuwe fase gekomen wat vraagt om een andere besturing om maximale slagkracht te krijgen.

Afgelopen jaar is door het bestuur van beide ziekenhuizen een start gemaakt met het aanbrengen van versterkte focus in de bestaande strategie: scherpe keuzes in het zorgaanbod en verdere samenwerking met meerdere regionale en landelijke partners in een netwerkorganisatie; Samen met partners innoveren, met een belangrijke rol voor e-Health, om de burger toegang tot de beste zorg op de juiste plek te bieden. Op dit alles is de nodige voortgang geboekt en de komende periode zal de focus liggen op ten uitvoer brengen van deze plannen.

De Boer kijkt positief terug op wat er de afgelopen jaren bereikt is bij de MC Groep: 'Er staat in Flevoland een volwaardige, zelfstandig ziekenhuisorganisatie, waar de MC Groep samen met haar partners deze 7/24 zorg dicht bij de burger van Lelystad, Dronten, Urk en de Noordoostpolder verleent'.

MC Slotervaart heeft de afgelopen jaren met aanzienlijke veranderingen te maken gehad. Zoals het overdragen van de verloskunde en de kindergeneeskunde aan VU-mc. Ook de komende jaren zullen veranderingen nodig zijn. De Boer geeft aan: 'De eerste stappen voor dit veranderproces zijn gestart, maar er zijn nog veel stappen te zetten'.