Provincie Flevoland biedt bijen helpende hand

Lelystad - De bijen in Flevoland kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom ondertekende gedeputeerde Harold Hofstra donderdag namens de provincie de nationale bijenstrategie.

Provinciale Staten (PS) hebben donderdag unaniem een motie aangenomen, waarin het college van Gedeputeerde Staten hiertoe werd verzocht.

Een eerste stap is al gemaakt. Bij de baanverdubbeling van de Gooiseweg zijn de bermen en nabijgelegen bosranden bijvriendelijk ingericht. Natuur, landbouw en tuinbouw zijn afhankelijk van bijen en andere bestuivers, zoals hommels. Daarom is het belangrijk dat het aantal bijen(populaties) niet verder afneemt, maar groeit. Samen met natuurbeschermingsorganisaties en land- en tuinbouworganisaties maakt de Rijksoverheid daarvoor een nationale bijenstrategie.

Kijk voor meer informatie over de nationale bijenstrategie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/bijenstrategie