't NUT Vollenhove viert 150-jarig jubileumfeest

Vollenhove - Het departement Vollenhove van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - kortweg ''Het Nut" genoemd - viert zaterdag 6 oktober in zalencentrum De Burght het 150-jarig bestaan van de vereniging.

Het notulenboek met reglementen is vanaf de oprichtingsdag bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat de vereniging is opgericht in de Zeekamer van Hotel Seidel. 21 vooraanstaande personen uit Vollenhove gaven zich op als lid.

De toenmalige burgemeester A.J. ten Cate van Stad- en Ambt Vollenhove was de eerste voorzitter van het departement. De nieuwe vereniging onderschreef de doelstelling van de Landelijke Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Die doelstelling was 'verbetering der zeden en uitbreiding van kundigheden'.

Vrijwel direct na de oprichting werden er plannen gesmeed om te komen tot de oprichting van een Nutsspaarbank met als doel het bevorderen van spaarzaamheid en orde in zonderheid bij de arbeidende klasse. Rente 4 % .

Vervolgens werd er op 1 april 1870 een leesbibliotheek opgericht. Ook in 1870 werd er 'ener school voor gymnastiek' opgericht die later overging in een zelfstandige vereniging met de naam Flevo.

Nutsgebouw

Op de hoek Kerkstraat – Bentstraat werd in 1914 een nieuw Nutsgebouw gebouwd, ook wel Spaarbankgebouw genoemd.  Vele Vollenhovenaren en omgeving hebben hier hun bruiloft gevierd of muziek- en zanguitvoeringen etc. bijgewoond.

In de Kerkstraat – schuin achter de H.G. Kapel werd op 31 mei 1916 een nieuwe 'naai- brei -en bewaarschool' in gebruik genomen. De dagelijkse leiding en dergelijke van de school werd uitgevoerd door de damesvereniging Tabitha, waarvan naast enkele adellijke dames vooral echtgenoten van notabelen lid waren die ook het bestuur van het Nutsdepartement vormden.

Vanaf 21 juli 1921 heeft Jannesje Peereboom 35 jaren als kleuterleidster dienst gedaan aan deze school. Oud leerlingen zullen zich juffrouw Peereboom nog weten te herinneren.

Op 17 april 1968 werd de nieuwe kleuterschool 'de Pereboom' aan de Wheeme officiëel geopend die echter op 1 augustus 1985 haar deuren moest sluiten als gevolg van nieuwe wetgeving van het basisonderwijs. Hiermee kwam ook een einde aan het dienstverband -na 21 jaren-  met  hoofdleidster Gerrie Zelhorst.

Het 125 jarig bestaan van het departement werd op 5 oktober 1993 in de Stadsdoelen   met leden en genodigden gevierd. Het jubileumfeest was de laatste grote activiteit in dit gebouw. Vrijwel direct hierna is De Stadsdoelen gesloten en afgebroken.

In de daarop volgende 25 jaren is het niet meer gekomen tot het oprichten van nieuwe instellingen of dergelijke. Veel intiatieven van het het Nut werden door de overheid of fusies van instellingen overgenomen door anderen. Het Nutsdepartement Vollenhove heeft zich vervolgens voornamelijk gericht op het houden van lezingen in de wintermaanden zoals dat ook in de beginjaren het geval was. Aan het eind van het seizoen wordt er een gezamenlijk reisje georganiseerd.

Ook het 150 jarig bestaan van Het Nutsdepartement wordt wederom met leden en genodigden gevierd maar nu in het eveneens jubilerende – 25 jaar –  zalencentrum De Burght op zaterdag 6 oktober met onder meer een optreden van Barbara Lok en Klarinettrio 5V3.

Ondanks de hoge leeftijd van de vereniging is het Nutsdepartement nog zeer vitaal. Het ledenbestand is de laatste jaren rond de honderd leden.

Jubileumboek

Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het bestuur het plan opgevat om een boek met anderhalve eeuw geschiedenis van de vereniging in een boek met afbeeldingen te beschrijven. Het boek werd samengesteld door Roelof Gortemaker, secretaris van het departement in samenwerking met Henk van Heerde, historicus van Vollenhove.

Het eerste exemplaar zal op de feestavond aan wethouder van Kunst en Cultuur mevrouw T. Jongman-Smit van de gemeente Steenwijkerland worden aangeboden. De leden ontvangen dit boek als jubileum-geschenk.