Arbeidsmarkt Flevoland vraagt om leven lang ontwikkelen

Emmeloord - Het UWV verstrekte in augustus 7.745 WW-uitkeringen in Flevoland. Van alle mensen met een WW-uitkering in Flevoland is ongeveer een derde niet in het bezit van een startkwalificatie.

Door het volgen van een opleiding stijgt de kans op duurzame werkhervatting aanzienlijk. Om het belang van een leven lang ontwikkelen te onderstrepen participeert UWV in de ‘Maand van Leren en Werken’.

In augustus verstrekte UWV 7.745 WW-uitkeringen in Flevoland. Deze daling van 105 uitkeringen (-1,3 procent) ten opzichte van de maand juli, is sterker dan de landelijke daling van 0,4 procent. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in augustus in Flevoland met 3,5 procent iets hoger dan het landelijk WW-percentage van 3,1 procent. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 20,0 procent, oftewel 1.938 uitkeringen. Nederland als geheel liet een afname van 23,2 procent WW-uitkeringen zien. Het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van augustus 2017 daalde in Flevoland met 19,9 procent tot 8.957 WW-uitkeringen.

Leren en ontwikkelen voor sterkere arbeidsmarktpositie

Het volgen van een opleiding biedt een goede praktijkgerichte of theoretische basis voor werk. Wie nog geen startkwalificatie heeft, verstevigt zijn arbeidsmarktpositie daarom aanzienlijk met een vakdiploma. Ook middelbaar en hoger opgeleiden doen er goed aan om te blijven investeren in hun ontwikkeling, zodat zij bijblijven in hun vakgebied, weerbaarder worden voor verandering en kunnen doorgroeien naar aantrekkelijkere posities. UWV stimuleert ontwikkeling van werkzoekenden én werkenden door te partipiceren in het Leerwerkloket, waar men terecht kan met vragen over loopbaanoriëntatie en ontwikkeling. In de Maand van Leren en Werken organiseert het Leerwerkloket extra activiteiten om meer aandacht te genereren voor een Leven lang Leren en Ontwikkelen. Deze activiteiten zijn vooral gericht op (betere) beheersing van de Nederlandse taal, omdat leren en ontwikkelen voor veel werkzoekenden hier begint. Momenteel lopen er o.a. leerwerktrajecten in de zorg en techniek in Flevoland.

Een derde WW’ers zonder startkwalificatie in Almere

Drie op de tien (31 procent) van de werkzoekenden in de gemeente Almere met een WW-uitkering beschikt over een afgeronde opleiding op maximaal mbo-1 niveau. Dat wil zeggen dat zij niet over een startkwalificatie beschikken. Dit is gelijk aan het landelijk percentage, terwijl dit in de rest van de regio iets hoger ligt (33 procent). Ondanks het feit dat deze werkzoekenden ook profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt is hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar. Lager opgeleiden werken vaker op basis van een flexibel arbeidscontract en hun banen kennen over het algemeen een hoger automatiseringsrisico. Baankansen voor laagopgeleiden zijn in de regio Flevoland goed vertegenwoordigd, zoals in de sectoren detail- en groothandel, horeca, transport en logistiek, bouw en industrie. Detailhandel en horeca zijn bovendien sectoren met veel elementaire functies en flexibele en kleine banen voor jongeren.