Space, drones en data: op zoek naar studenten met datakennis

Emmeloord - Het traditionele boeren zien we niet veel meer terug. In de agrarische sector draait het tegenwoordig veel om techniek. Tijdens Pieper Zakelijk in Emmeloord werd begin september stilgestaan bij Space, Drones en Data in deze sector.

Verschillende bedrijven in de Noordoostpolder zijn hier volop mee bezig en gezocht wordt naar samenwerkingen en hele praktische toepassingen voor agrariërs. Een van de vragen was hoe bijvoorbeeld een drone kan worden gebruikt voor toepassingen in de landbouw.

Cor van Veldhuijsen, directeur van het Agrofoodcluster, is samen met het cluster volop bezig met de toekomst. Het cluster is niet alleen een schakel tussen studenten en bedrijven, maar ook tussen de diverse bedrijven in de polder. Samen werken naar de toekomst, want anders loop je snel achter, zo bleek tijdens de bijeenkomst.

Aldaar werd al gauw duidelijk dat de kennis volop aanwezig is in het gebied. Bezoekers hoorden verhalen aan van Sturm Akkerbouw, kregen een presentatie van Geomatica, hoorden Ten Brinke vertellen over drones, en kregen informatie over de NLR (drone test centre). Ook pionier Peter Holster van Akkeranalyse vertelde over het werken met drones in de landbouw.

‘Je ziet steeds meer precisielandbouw ontstaan’, vertelt Van Veldhuijsen. ‘Kunnen we drones ook praktisch inzetten in de agrosector? Alle verschillende elementen voor de toekomst zijn er. Het zou mooi zijn om dat samen te pakken en de toekomst in te gaan’, aldus de directeur van het Agrofoodcluster. ‘In bijvoorbeeld Japan worden drones direct toegepast voor de gewasbescherming op wijngaarden. In Nederland worden met drones al binnen een paar uur taakkaarten gemaakt van een perceel.’

‘Het wordt steeds groter allemaal’, vertelt Van Veldhuijsen, kijkend naar de groei van bedrijven in de agrarische sector. ‘Vroeger liep de boer even een rondje over z’n kavel heen. Als de boer dat nu doet is z’n eten koud. Als een drone ‘de gekke dingen’ er uithaalt en de boer op een dashboard al die informatie kan zien, zou dat fantastisch zijn. We moeten zorgen voor hele praktische toepassingen, niet hoog theoretisch. Misschien gebeurt dat niet al dit jaar, maar wel over een paar jaar.’

Voor het Agrofoodcluster speelt er nog een belang. ‘Je ziet dat er steeds meer data en kennis van data nodig is in de landbouw. Als gebied moeten we daarop investeren en kijken hoe we jonge mensen met die kennis binnen het gebied krijgen. Want anders loopt dit straks van ons af. Daarom zijn die combinaties tussen bedrijven onderling en met studenten van belang, omdat we anders achteropraken. De ontwikkelingen gaan heel snel in die wereld. Wij zijn de brug tussen de studenten en de toekomst. Dat vuurtje willen we heel graag opsteken en laten branden.’