Marknesse moet uitgroeien tot 'smart mobility proeftuin' van Nederland

Marknesse - De RDW (Dienst Wegverkeer) wil haar testbaan in Lelystad verplaatsen naar Marknesse. Rond deze testbaan wil de RDW een Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) ontwikkelen in samenwerking met andere partijen.

Aanvraag Regio Deal

De provincie Flevoland heeft hier, in samenwerking met onder andere de gemeente Noordoostpolder, een aanvraag Regio Deal Noordelijk Flevoland ingediend bij het Rijk. Naast het MITC in Marknesse is deze aanvraag ook bedoeld voor de ontwikkeling van de maritieme sector op Urk. In totaal gaat het om een investering van ruim 180 miljoen euro.

Door de unieke combinatie van high tech testfaciliteiten en de goede reputatie van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), dat al in Marknesse gevestigd is, en de RDW als onafhankelijke, betrouwbare instituties, kan in Marknesse invulling worden gegeven aan de behoefte om voertuigen te testen voor Europese typegoedkeuring.

Nederland Test

landHet MITC past in het streven van het Rijk om Nederland Testland waar te kunnen maken en sluit aan bij de ambitie van de regio om voor smart mobility proeftuin van Nederland te zijn. Het MITC zoekt met behulp van slimme ICT-toepassingen oplossingen voor vraagstukken rond bereikbaarheid, mobiliteit , cybersecurity en de ontwikkeling van schone en duurzame voertuigen, en test deze op locatie.

Gedeputeerde Jan de Reus: 'In de aanvraag Regio Deal schetsten wij een perspectief waarin zich rond het MITC bedrijven, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en overheidsdiensten vestigen. Zo ontstaat een nieuw robuust economisch cluster van activiteiten met bovenregionale impact rond het thema smart mobility'.