Vrijwilliger in het zonnetje: Nel Leber

Emmeloord - In de rubriek ‘Vrijwilliger in het zonnetje’ vertellen wij het verhaal achter een vrijwilliger. Deze week het verhaal van Nel Leber (63), vrijwilliger bij Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk (TTH). ‘Er zijn voor een ander geeft heel veel voldoening’, vertelt Nel.

In het voorjaar van 2012 begon Nel met een introductiecursus, waarna ze als vrijwilliger aan het bed is gaan waken. ‘Al snel werd mij gevraagd om als coördinator aan de slag te gaan. De afgelopen zes jaar werd mij duidelijk hoe mooi het samenspel tussen hulpvrager, coördinator en vrijwilliger werkt’, vertelt Nel.

Nel is vrijwilliger omdat ze het belangrijk vindt om maatschappelijk betrokken te zijn. ‘Je blikveld verbreden en meedoen vind ik belangrijk. Mijn keuze viel op de Terminale thuishulp omdat ik zinvol vrijwilligerswerk wilde gaan doen. Ik ben een mensenmens, praktisch ingesteld. Regelen, puzzelen om alles rond te zetten is soms een uitdaging.’ Het vrijwilligerswerk bij TTH geeft Nel veel voldoening, omdat ze op deze manier iets kan beteken voor een ander die zich in een kwetsbare situatie bevindt. ‘Sterven en dood horen bij het leven, wij komen er vroeg of laat allemaal mee in aanraking’, vertelt ze. ‘Mensen ondersteunen in deze periode, er te kunnen zijn, er te mogen zijn, dat geeft onze vrijwilligers erg veel voldoening. Juist omdat het vrijwillig is wordt er niet op de klok gekeken: er is alle ruimte en vooral tijd en aandacht om mensen nabij te zijn.Als dit werk betaald zou worden wordt het een heel ander verhaal: het is werk vanuit het hart, betrokken zijn bij de medemens. ‘Wat je ervoor terugkrijgt is niet in geld uit te drukken’, horen wij van onze vrijwilligers’, aldus Nel.

Wat komt er als vrijwilliger allemaal bij kijken? Een coördinator bij TTH werkt met een team van zes collega’s. Eens per week vindt er werkoverleg plaats. De coördinator van dienst is een week lang 24 uur bereikbaar en regelt alle lopende en inkomende aanvragen. Bij een nieuwe aanvraag bezoekt diegene de familie voor een intakegesprek en zoekt vrijwilligers om te waken. Nel: ‘Wij hebben ongeveer 55 vrijwilligers waar wij een beroep op kunnen doen. Het zijn mensen met levenservaring, die graag een nacht of een dagdeel vrij maken om ‘er te zijn voor de ander’.’ Een vrijwilliger waakt in principe één nacht per week of twee blokjes van vier uur in het Bijna thuishuis. ‘Wij proberen continuïteit te bewerkstelligen, zodat er een vaste groep wakers op één locatie waakt. Privacy wordt uiteraard gewaarborgd, wij hebben een zwijgplicht zoals zorg en huisarts. Na afloop van een waak evalueren wij met de groep die hier gewaakt heeft om de waak af te sluiten. Van elkaar horen en van elkaar leren en het achter je te laten is belangrijk.’

Eenmaal per maand wordt er een themabijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd. Het zijn ontmoetingsmomenten met elkaar en vaak met werkgerelateerde thema’s.TTH is momenteel bezig met de opening van een tweede Bijna Thuishuis. ‘Er is vorige week een nieuwe groep vrijwilligers met de introductie cursus gestart en we hopen dat meer mensen zich aanmelden om dit mooie werk te gaan doen: ‘Er zijn’ voor een ander geeft heel veel voldoening.'