Provincie neemt arbeidsmigrantenbeleid Noordoostpolder over

EMMELOORD - Gedeputeerde Staten van Flevoland nemen aanbevelingen uit de evaluatie van de gemeente Noordoostpolder van het beleid rond huisvesting van arbeidsmigranten over.

Dit betekent dat de provincie haar beleid wat betreft huisvesting van arbeidsmigranten dusdanig verandert, dat het in de pas loopt met de regels in Noordoostpolder. Concreet houdt dit in dat het aantal huisvestingsplaatsen per boerderij van 100 naar 150 gaat. Het maximeren van het aantal boerderijen met 150 huisvestingsplaatsen wordt 15 in plaats van 10 en de provincie houdt niet meer vast aan het type Wieringermeerboerderij voor deze vorm van huisvesting, omdat boerderijen van dit type bijna niet vrijkomen.

Het beleid wordt verwerkt in de Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008.