VVD: geen belasting van zonnepanelen middels OZB

EMMELOORD - VVD Noordoostpolder vindt het zeer ongewenst dat de waarde van zonnepanelen wordt meegenomen in de bepaling van de WOZ-waarde en dus een hogere OZB-heffing tot gevolg kan hebben.

In het kader van Energieneutraal Noordoostpolder in 2030 en het stimuleren van de inwoners om te investeren in duurzaamheid is deze stijging ook tegenstrijdig met die doelstelling. Ook het feit dat zonnepanelen in 10-12 jaar afschrijven maakt het onwenselijk ze mee te nemen in de WOZ-waarde. Daarmee zou je als gemeente jaarlijks moeten bepalen welke zonnepanelen welke waarde vertegenwoordigen, dat wordt een enorm getouwtrek, aldus de VVD.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een uitspraak bepaald dat zonnepanelen tot (de waarde van) het onroerend goed kunnen worden gerekend en dus mogelijk meetellen in de bepaling van de WOZ-waarde en daarmee een hogere OZB.

VVD Noordoostpolder gaat hierover vragen aan het college stellen tijdens de volgende commissievergadering op 17 september aanstaande.