Twintig Flevolandse scholen aan de slag met muziek

Emmeloord - Na drie subsidierondes Impuls muziekonderwijs zijn twintig scholen in Flevoland aan de slag gegaan met muziek, waarvan tien in de laatste subsidieronde. Hiermee worden in de provincie in totaal 6.226 leerlingen bereikt.

365.000 euro naar Flevoland

Het Fonds voor Cultuurparticipatie startte, in opdracht van het ministerie van OCW, met de Impuls muziekonderwijs om scholen de kans te geven te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dit doen de scholen onder andere door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten. Vanwege het succes van de drie subsidierondes, werd het budget door de minister van OCW tijdens de looptijd van de regeling verhoogd. Uiteindelijk kwam daarmee het totale budget van de drie rondes samen op ongeveer 27 miljoen euro. Daarvan ging 365.000 euro naar Flevoland.

'Deze regeling heeft ons laten zien hoeveel enthousiasme en motivatie er leeft voor muziek bij scholen in het hele land. We vinden het als landelijk fonds heel mooi dat wij daar, samen met onze partners, aan kunnen bijdragen. Samen met al deze basisscholen en de pabo’s zijn we hiermee goed op weg naar meer, beter en structureel muziekonderwijs in heel Nederland', zegt Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie.

Cultuureducatie met kwaliteit

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs en de regeling voor pabo’s zijn onderdeel van dit programma en sluiten aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs in heel Nederland. Dit programma is een samenwerking van het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het LKCA en Stichting Méér Muziek in de Klas.