Aanleg van twee hevels in dijk bij Urk begonnen

URK - Waterschap Zuiderzeeland is begonnen met de aanleg van twee permanente hevels bij de Westermeerdijk nabij Urk.

De hevels gaan het gebied tussen Espel en Urk voorzien van zout- en ijzerarm water. Water dat nodig is voor de daar aanwezige bollenteelt, tuinbouw en specifieke teelten in de akkerbouw. De verwachting is dat de hevels in 2019 gereed zijn. Het aangevoerde zout- en ijzerarme water wordt door een gesloten ingegraven leiding vanaf het IJsselmeer naar de Westermeertocht het gebied in geleid. De nieuwe hevels worden voorzien van een debietmeter en elektronisch gestuurde kleppen waarmee per tocht een bepaalde hoeveelheid water kan worden ingelaten. Een hevel bedient de Steenbank- en Ankertocht en de andere de Espeler- en Onderduikerstocht. In het gebied zijn op vier plaatsen EC-meters gemonteerd die continue de zout- en ijzerwaardes in het water meten. Het gehele systeem wordt aangesloten op het automatische besturingsysteem van Waterschap Zuiderzeeland. De opzichter kan daardoor het watersysteem optimaal regelen. De klus wordt uitegevoerd door aannemer Tebezo Waterbouw & Nautische dienstverlening. Meer info op www.zuiderzeeland.nl/hevelswestermeerdijk