Schapen langer in Burchttochtgebied

EMMELOORD - Staatsbosbeheer verlengt de begrazing met schapen in het Burchttochtgebied bij Bant tot 15 oktober.

Staatsbosbeheer pleegt voor het waterschap Zuiderzeeland het natuurbeheer in het burchttochtgebied nabij Emmeloord. Afgelopen voorjaar zijn er schapen in het gebied gekomen om wilgen en andere boomvormers in toom te houden. Het gebied was daarvoor in twee delen gemaakt met het idee om ze om en om te laten begrazen.

Boomvormers

Kort na de komst van de schapen bleken er echter zeer zeldzame planten te groeien in het deel tegen het Friese pad aan en was het niet verantwoord de schapen daar vrij te laten lopen. ‘De planten zijn in kaart gebracht en deze herfst en winter zullen de betreffende delen worden uitgerasterd zodat we vanaf volgend seizoen wel om en om kunnen beheren’, vertelt boswachter Harco Bergman.

Tot 15 oktober zullen de schapen nog grazen in het deel aan het Friesepad om daar de boomvormers een halt toe te roepen nu de planten zijn uitgebloeid en hun zaden hebben verspreid. Op de toegangsborden staat vermeld dat het gebied 1 september weer open was voor loslopende honden daar zal deze week een sticker op komen met de verlenging tot 15 oktober. Dat betekent dat honden er nog tot 15 oktober aangelijnd uitgelaten moeten worden.

Bijenorchis

De bijzondere planten die zijn aangetroffen zijn bijvoorbeeld de bijenorchis en de moeraswespenorchis. Maar ook geelhartje, rond wintergroen en schaafstroo. Het is een relatief “jong” natuurgebeid en meer bijzondere planten zijn te verwachten. ‘Omdat in het burchttochtgebied de bodem is verlaagd tot meer dan 1 meter en als water retentiegebied veel water kan vasthouden in natte periodes is er gegraven tot op zeer oude zandlagen. Die blijken zich nu te ontwikkelen als groeiplaats van bijzondere planten’, verklaart Bergman de bijzondere vegetatie.