Groot onderhoud aan N352 Kraggenburg

KRAGGENBURG - De Kraggenburgerweg (N352) is van maandag 3 september tot en met vrijdag 12 oktober afgesloten als gevolg van groot onderhoud. Dit levert hinder op voor het wegverkeer en openbaar vervoer.

Het onderhoud aan de Kraggenburgerweg bestaat uit het verbreden van de weg en het vervangen van het asfalt. De verbreding wordt grotendeels uitgevoerd in bermbeton. Een verbreding in asfalt is niet mogelijk door de aanwezigheid van bomen, kabels en leidingen in de berm. Ook de rotonde krijgt een opknapbeurt met nieuw asfalt en een overrijdbare strook van beton aan de binnenzijde van de rotonde.

Tegelijk met de werkzaamheden aan de weg vinden herstelwerkzaamheden plaats aan het brugdek van de Voorsterbrug. Het combineren van deze werkzaamheden beperkt de overlast voor weggebruikers.

Twee fases

De uitvoering vindt plaats in twee fases. Fase 1 – maandag 3 tot en met vrijdag 14 september - loopt van de rotonde bij Kraggenburg tot en met de Leemkade (westelijke inrit industrieterrein). Fase 2 – maandag 17 september tot en met vrijdag 12 oktober - loopt van het Gesteente (oostelijke inrit industrieterrein) tot de Voorsterbrug. Tijdens de twee fases gelden verschillende omleidingsroutes voor het verkeer en openbaar vervoer. Door de werkzaamheden te faseren, blijft het industrieterrein altijd toegankelijk.

Tijdens fase 1 is de rotonde bij Kraggenburg volledig afgesloten. De bebouwde kom van Kraggenburg is daarmee alleen bereikbaar via de Zuiderringweg. Vanaf de Zuiderringweg wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in het dorp: via de Hertenweg en Voorstraat Kraggenburg in; via de Dam en Zuiderringweg Kraggenburg weer uit. De busbaan bij rotonde Kraggenburg wordt hiertoe tijdelijk opengesteld voor het verkeer.

Doorgaand verkeer A6/N50

Het doorgaande verkeer tussen de A6/N50 en Vollenhove/Meppel wordt omgeleid via Emmeloord, Marknesse en Vollenhove (N331).

Openbaar vervoer

Tijdens de eerste fase rijdt bus 71 direct van Marknesse Busstation naar Marknesse Vollenhoverweg en omgekeerd. De volgende haltes komen te vervallen: Zwembad Voorst, Picknickplaats, Mammouthweg, Leemringweg/Sloefweg en Breestraat. Voor reizigers die doorgaans in Kraggenburg opstappen wordt een tijdelijke halte gecreëerd op de Leemkade. Vanaf deze halte rijdt een pendelbus via haltes Paardenweg, Voorstersluis, Voorsterweg en Repelweg naar de Vollenhoverweg (en omgekeerd). Voor het openbaar vervoer eindigt fase 1 op zondag 16 september.

Fase 2: 17 september t/m 12 oktober

Bestemmingsverkeer Kraggenburg

Tijdens fase 2 is de bebouwde kom van Kraggenburg bereikbaar via de Zuiderringweg en Leemringweg. Verkeer van Kraggenburg naar Vollenhove/Meppel (en vice versa) kan omrijden via de Leemringweg (N719) en Vollenhoverweg (N331).

Bestemmingsverkeer voor het industrieterrein gaat via de Leemkade; het Gesteente is tijdens fase 2 afgesloten. Vanaf de Leemkade is de route via de rotonde Kraggenburg naar de Zuiderringweg (N352) of Leemringweg (N719).

Doorgaand verkeer A6/N50

Het doorgaande verkeer tussen de A6/N50 en Vollenhove/Meppel wordt omgeleid via Emmeloord, Marknesse en Vollenhove (N331).

Openbaar vervoer

Tijdens de tweede fase komen de volgende haltes te vervallen: Paardenweg, Voorstersluis, Voorsterweg en Repelweg. Voor reizigers rijdt een pendelbus vanaf de bushalte bij de rotonde Kraggenburg via Zwembad Voorst, Picknickplaats, Mammouthweg, Leemringweg/Sloefweg, Breestraat naar Marknesse Busstation (en omgekeerd).