College wil StEP toch 105.000 euro geven

EMMELOORD - De college van Noordoostpolder stelt voor om StEP Noordoostpolder een extra incidentele subsidie van 37.000 euro te geven voor de vernieuwingsslag van de StEP activiteiten en professionalisering van de promotie van Noordoostpolder.

StEP vroeg vorig jaar voor 2018 een activiteitensubsidie van € 105.000 aan. Daarvan is 68.280 euro aan StEP beschikt. De aanvraag is voor het overige afgewezen omdat deze niet binnen het vastgestelde subsidieplafond paste. Ook was in de subsidieaanvraag niet voldoende onderbouwd waarom een verhoging van het subsidiebedrag noodzakelijk was. StEP benadrukte in een brief nogmaals waarom een structureel bedrag van € 105.000 gewenst is. Met een onderbouwd plan voor vernieuwing en professionalisering van de promotie van de gemeente heeft ze het college inmiddels kunnen overtuigen. De raad krijgt het dit najaar onder ogen.