Mais telen in veranderende omstandigheden

Dronten -

Op donderdagmiddag 6 september worden in Dronten de resultaten getoond van een mais demoveld. Tijdens de demo kunnen de bezoekers de verschillen tussen de maisrassen beoordelen. Er worden diverse lezingen met als thema “mais telen in veranderende omstandigheden” gehouden.

Op een perceel aan de Abbertweg 5 te Dronten zijn dit voorjaar diverse maisrassen gezaaid. In totaal zijn er 19 verschillende rassen gezaaid van de verschillende zaadhuizen Caussade Zaden, DSV zaden en LG Seeds. De rassen variëren van zeer vroeg tot midden vroeg. Ondanks de droge omstandigheden zijn de gewassen op het proefveld goed ontwikkeld.

Daarnaast is er een proef met het relatief nieuwe gewas Sorghum aangelegd. Een actuele ontwikkeling, omdat dit gewas relatief minder vocht nodig heeft en daardoor minder droogtegevoelig is.

Tijdens de demo zijn er ook diverse sprekers waarbij ingegaan wordt op de resultaten van de demovelden, maar ook onderwerpen als grondbewerking, bemesting, groenbemesters en graslandmanagement komen aan bod.

Het centrale thema dit jaar is: “Mais telen in veranderende omstandigheden”. Door steeds wijzigende wet- en regelgeving (minder bemesten en verplichtingen rondom inzaaien van vanggewassen) zullen agrariërs daar op in moeten spelen. Verder zijn de veranderingen in ons klimaat aanleiding om de maisteelt aan te passen. Bezoekers kunnen, indien gewenst, ook hun spuitlicentie (module Teelt) verlengen. Kortom, een interessante en leerzame middag. De organisatie is in handen van GeDo Veevoeders. Meer informatie is te vinden op www.maiszaad.nl.