Werkloosheid blijft dalen in Flevoland

EMMELOORD - In juli daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland opnieuw, en wel met 276 (-3,4%). Eind juli 2018 verstrekte UWV 8.126 WW-uitkeringen in Flevoland.

Deze daling was iets sterker dan de landelijke afname (-3%). Ten opzichte van juli 2017 was de landelijke daling van -23,3% (85.062 WW-uitkeringen) juist sterker. In Flevoland bedroeg de daling -19,6% (1.917 uitkeringen). Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) zakte in Flevoland in een jaar tijd van 4,5 % (juli 2017) naar 3,6%. Landelijk staat dit percentage op 3,1%.

Eind juli 2018 verstrekte Flevoland 543 WW-uitkeringen aan werkzoekenden die bij een bank of verzekeraar hebben gewerkt. Ruim de helft had een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Zes op de tien werkzoekenden uit deze richting is 50-plus. UWV ziet de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening al geruime tijd teruglopen..