INGEZONDEN | Duurzame gemeente NOP

(Ingezonden brieven staan buiten de verantwoordelijkheid van de redactie)

De gemeente heeft in haar vaandel staan dat ze in 2030 energieneutraal zal werken. Maar dit lijkt echt weer een politiek gebeuren. Met de mond doen, maar uitvoering ho maar! Het is mooi wat er in Emmelhage gebeurt en wat er hopelijk in Nagele staat te gebeuren. Maar helaas zijn er mensen die het nog steeds niet snappen. En dat zijn zelfs mensen die denken ons te kunnen besturen.

Een gemeenteraadslid kwam onlangs met het lumineuze idee om een subtropisch zwembad aan te leggen. Reden! Joure trekt daarmee 450.000 mensen per jaar. Hoera! Dit gemeenteraadslid, en misschien nog wel meerdere, heeft nog steeds niet in de gaten dat wanneer we zo doorgaan met het energieverbruik in de bouw en in de exploitatie van dergelijke projecten we straks in de subtropen leven.

Emmelhage en Nagele zijn nieuwe projecten. Maar er is aan de basis nog zoveel te doen. In de huidige organisatie is genoeg te sturen richting de duurzaamheid.

In mei / juni werden we bijvoorbeeld weer geconfronteerd met een heleboel lawaai in de straat. Het bleek dat men bezig was om het onkruid dat door de borstelmachine uit de voegen van de verhardingen had geveegd, het plantsoen en de particuliere tuinen in te blazen. Dagen was men bezig. Wat een enrgieverspilling!

In juli /augustus weer het inzetten van bladblazers langs o.a. de Espelerlaan. Het blad dat van de bomen vanwege de droogte was gevallen moest zonodig weer verzameld worden. Waarom niet gewoon het blad laten liggen? Dat verwaaid wel een keer. Hoe gebeurde het toen men geen bladblazers had? Het was weer een gigantische energie en tijdverspilling.

En straks krijgen we natuurlijk in de herfst weer hetzelfde circus.

Dan de nieuwe mode! Aanleg van rotondes. Hartstikke mooi als ze er liggen. Maar wat een verbruik van fossiele brandstoffen is er wel niet in de aanleg gaan zitten? Zijn er van tevoren wel alternatieven ontwikkeld waarbij ook gekeken is naar de milieubelasting? Niet dus!! Advies: gemeente ga een keer voorop lopen met de energiebesparing c.q. energieneutraal werken.

J. Woets, Emmeloord