'Verlichte Boerderijen Route'

Emmeloord - Aan de meest noordelijke kant van de Noordoostpolder, grenzend aan Friesland, slingerend langs dijken en mooie natuurgebieden, bevinden zich naast een variatie aan traditionele landbouwbedrijven ook diverse agrarisch gerelateerde ondernemingen. Daar waar het gemaal Buma de lage afdeling van de polder droog houdt worden in dezelfde polder ook nieuwe gebieden ontwikkeld zoals de Wellerwaard.

Route start in de Wellerwaard

In de Wellerwaard, bij restaurant Bij ons in de Wellerwaard, ligt dan ook het startpunt van deze boeiende en gevarieerde route, met als actueel thema 100 jaar Zuiderzeewet. Routeboekjes - met informatie over de uitgelichte objecten – zijn hier te koop (à 2 euro) en bij diverse verkoopadressen op de route.

Tachtig verlichte objecten

De circa 35 kilometer lange route met een 80-tal verlichte objecten kan gereden worden van vrijdag tot en met zondag.

Om de deelnemers de gelegenheid te geven een kijkje te nemen bij de dagelijkse gang van zaken, houden diverse agrarische en gastvrije bedrijven langs de route een open dag. Kijk, vanaf medio november, voor al deze adressen, de meest actuele informatie en locaties voor de open dagen op de website: www.lichtrouten oordoostpolder.nl.