INGEZONDEN | Urban Jungle in NOP

(Ingezonden stukken vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie)

Begin augustus konden we in de krant lezen over de onveilige situatie in de Amsterdamse binnenstad. “Iedereen” eigent zich daar rechten toe die niet conform de geldende regels zijn.

De situatie daar is misschien wel extreem, maar moeten we niet constateren dat we in Noordoospolder dezelfde kant opgaan? Ik noem maar even: door rood licht rijden, afslaand autoverkeer dat met hoge snelheid voorrang neemt op rechtdoorgaand fietsverkeer, overtreden van maximum snelheden, brommers die gebruik maken van de fietspaden binnen de bebouwde kom, auto’s die rakelings langs de fietsers gaan bij het passeren, fietsen op trottoirs en in overige voetgangersgebieden, parkeren van auto’s in voetgangersgebieden en op trottoirs en fietspaden, geen richting aangeven, geluidsoverlast, ’s nachts geen verlichting voeren etc. etc. Het is een dagelijks gebeuren. Ik fiets veel in Emmeloord en kom dan ook regelmatig één van de bovenvermelde situaties tegen.

Op de kruising Harmen Visserplein / Urkerweg moest ik, als wachtende fietser, over een langere periode constateren dat veel automobilisten te veel haast hadden. In verband hiermede ben ik al twee keer op het politiebureau geweest om te vragen wat zij doen aan het door rood rijden. “Hoe moeten we dat controleren” was de vraag van de deskmedewerker. Moet je dan nog iets verwachten van een organisatie die moet zorgen voor onze veiligheid? Politie zie je nergens. Ja, politieauto’s die wel, maar die kunnen niet optreden. Ik hoop dat er zo snel mogelijk een frisse wind door deze organisatie gaat waaien en er een keer structureel zal worden opgetreden tegen overtredingen zodat we trots kunnen worden op onze politieorganisatie.

J. Woets, Emmeloord