Statushouders tekenen voor participatie

EMMELOORD - Acht statushouders tekenden woensdag op het gemeentehuis in Emmeloord de participatieverklaring.

Sinds oktober 2017 schrijft het Rijk dit als verplichting voor aan statushouders. De acht mensen uit Urk en Noordoostpolder volgden hiervoor een vijf workshops, georganiseerd door Vluchtenlingenwerk Nederland.

De workshops geingen over: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Het doel van de workshops is dat nieuwkomers een goed beeld krijgen van de cultuur en gewoonten in het land waar ze nu wonen. Ze leren bijvoorbeeld dat we in Nederland de rechten van anderen respecteren en dat we rekening houden met elkaar.

Vanuit de gemeenten Urk en Noordoostpolder wordt nauw contact gehouden met de statushouders. Zij worden verder begeleid bij hun integratie op het gebied van taal en werk. Door de mensen persoonlijk te kennen, wordt de afstand kleiner en is het makkelijker om elkaar te vinden.