Meer meedoengeld voor kinderen NOP

EMMELOORD - Het college van B&W van Noordoostpolder starten met een meedoenpakket voor kinderen uit behoeftige gezinnen, zodat deze kinderen aan sport en cultuur mee kunnen doen.

Het voorstel komt voort uit een advies van de werktafels ‘Krachtig tegen armoede’. Het meedoenpakket vervangt de huidige meedoenregeling voor kinderen. Het nieuwe pakket is uitgebreid en biedt meer kansen. Zo wordt de bijdrage verhoogd van € 150 naar € 350 per kind per jaar. Kinderen mogen die bijdrage gebruiken voor sport, cultuur en binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast kunnen kinderen vanaf 6 jaar een fiets krijgen en kinderen die naar de brugklas gaan een computer.

De inkomensgrens van het meedoenpakket wordt 120% van de bijstandsnorm. De huidige meedoenregeling is 110%. Die nieuwe grens is daarmee gelijk aan de inkomensgrens voor de Zwemslag die sinds 1 juli kan worden aangevraagd.

De gemeente financiert het meedoenpakket uit de extra middelen die zij van het Rijk krijgt voor armoedebestrijding onder kinderen. Op 1 oktober neemt de gemeenteraad een besluit hierover.