Statenleden: 'Bijvoeren in Oostvaardersplassen niet nodig'

Lelystad - Bijvoeren van de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen is niet nodig, omdat er voldoende voedsel en water aanwezig is. Tot deze conclusie kwam een delegatie van de Provinciale Staten van Flevoland dinsdag na een werkbezoek aan het omstreden natuurgebied.

De Statenleden wilden zich ter plekke vergewissen van de conditie van met name de Heckrunderen. Dit na een verzoek van 50PLUS, ondersteund door PVV, om de dieren te gaan bijvoeren omdat een groot deel in slechte conditie zou verkeren. De Heckrunderen zouden vanwege hun graasgewoonten (gras van minimaal 7 cm lang), de concurrentie met de kort-grasetende konikpaarden en edelherten niet aan kunnen. De aanhoudende droogte zou dit probleem extra nijpend maken.

Twee kuddes bezocht

De Statenleden bezochten twee kuddes Heckrunderen; één aan de Almeerse kant en één aan de Lelystadse kant van het natuurgebied. Gedeputeerde Harold Hofstra vond het een nuttig bezoek: 'We hebben op verschillende plekken in het gebied gezien dat er voldoende voedsel en water is en dat de dieren er goed uitzien'. De gedeputeerdee zag met eigen ogen dat de runderen kruiden en gras eten, ook kort gras.

Ook 50PLUS-Statenlid Gerben Laagland kwam op grond van eigen waarneming bij deze twee kuddes tot de conclusie dat bijvoeren op dit moment niet noodzakelijk is. 'Na de opmerking dat al bekend was dat de kudde aan de kant van Almere in betere conditie was dan de kudde bij Lelystad werd onmiddellijk richting Lelystad gereden'. Ook hier bleek genoeg voedsel voor de dieren te zijn.

Vraagtekens bij werkbezoek

Drie actiegroepen tegen het huidige beheer van de Oostvaardersplassen, Netwerk Betrokken Burgers, de NW Denktank en ActieVOERgroep OVP, uitten van tevoren in een gezamenlijk persbericht kritiek op het werkbezoek: 'Staatsbosbeheer heeft zich in het verleden consequent een felle tegenstander getoond van iedere bijstand aan de dieren in het Kerngebied Oostvaarderplassen, in welke nood zij ook verkeren. Gedeputeerde Hofstra heeft, na “geinformeerd te zijn” door Staatsbosbeheer, al besloten om niet te gaan bijvoeren. Er wordt dus met deze “informatieronde” in de Oostvaardersplassen alleen maar bevestiging gezocht van dit standpunt. Van onafhankelijke informatie aan de Statenleden is volgens ons dan ook geen sprake'.

De actiegroepen eisen 'onmiddellijke, onafhankelijke beoordeling van de conditie van de Heckrunderen'.