Stichting Present: 44 projecten in 2017

EMMELOORD - Stichting Present Noordoostpolder heeft het afgelopen jaar 44 projecten uitgevoerd.

Bij die projecten waren 318 vrijwilligers van verschillende leeftijden actief.

Zij werden door 13 verschillende hulp- of zorgorganisaties in contact gebracht met burgers van de Noordoostpolder in een kwetsbare positie. Stichting Present helpt mensen die even een steuntje nodig hebben om bijvoorbeeld een klus in huis of tuin gerealiseerd te krijgen. ‘Overstijgend aan deze praktische ondersteuning en betrokkenheid hebben de vrijwilligers verandering gebrach’, schrijft de organisatie in haar jaarverslag. ‘Gevolg van deze eenmalige inzet is bijvoorbeeld dat mensen kracht hervonden en een stukje vertrouwen terugkregen in mensen. Maar ook voor de vrijwilligers levert de betrokkenheid veel op. Ze komen soms voor het eerst in aanraking met mensen die het zoveel minder hebben en ontdekken mogelijkheden om zich in te zetten voor een ander.’