Een krant per week in vakantietijd

EMMELOORD - Weekblad De Noordoostpolder verschijnt vanaf volgende week in de vakantieperiode (week 31 tot en met week 34) in een gecombineerde dinsdag- en donderdageditie alleen op dinsdag. Kopij voor de krant moet op maandag voor 9.00 uur binnen zijn bij de redactie via de mail: redactie@denoordoostpolder.nl. In week 35 komt de krant weer twee keer per week.

de redactie