Noordoostpolder wil versneld zonneweides in 'windmolengebied'

Emmeloord - Om te voorkomen dat zonneweides overal verspreid in het landelijk gebied komen, wil het gemeentebestuur van Noordoostpolder zonneweides versneld mogelijk maken in het 'windmolengebied'.

Wethouder Wiemer Haagsma: 'We hebben de afgelopen tijd met veel initiatiefnemers gesproken die kansen zien voor zonneweides. We willen voorkomen dat overal verspreid in het landelijk gebied zonneweides komen. Dit past niet bij het grootschalige open karakter van Noordoostpolder'. De gemeenteraad gaat vervolgens kijken welke gebieden in de Noordoostpolder verder geschikt en wenselijk zijn voor zonneweides.

Plan van aanpak vastgesteld

De gemeente heeft een plan van aanpak gemaakt met onder andere criteria waaraan zonneweides moeten voldoen. De gemeenteraad kan op basis van deze criteria gebieden aanwijzen waar zonneweides goed landschappelijk zijn in te passen. Het windmolengebied blijkt hier aan te voldoen, daarom wil de gemeente hier alvast mee aan de slag. Verder houdt de gemeente rekening met de provinciale Structuurvisie Zon. De provincie stelt in eerste instantie 500 hectare beschikbaar voor heel Flevoland.

Criteria gebieden voor zonneweides

De criteria waar de zonneweides aan moeten voldoen gaan bijvoorbeeld over landschappelijke kwaliteiten, de mogelijkheden om te participeren en de wijze waarop omwonenden worden betrokken (draagvlak). De gemeentelijke criteria vormen ook een uitwerking van de provinciale Structuurvisie Zon. Het gaat dan bijvoorbeeld naast het windmolengebied om de glastuinbouwgebieden Luttelgeest-Marknesse en Ens.

Kleine zonnevelden bij dorpen

Daarnaast is er een wens voor kleine zonnevelden bij dorpen. Ook het bodemdalingsgebied ten zuiden van Emmeloord wordt nader onderzocht op de inpasbaarheid van zonneweides. Daarbuiten staat de gemeente de ontwikkeling van zonneweides niet toe.