prijs

EMMELOORD - Naar aanleiding van de berichten uit Engeland waar in de buurt van Stonehenge een nieuwe vergelijkbare cirkel gevonden is met een dronevlucht, speuren de zweefvliegers van de club de polder af op zoek naar bijzondere structuren in het landschap. En niet zonder succes. Ook in de Noordoostpolder hebben ze oude structuren gevonden door door verschillen in bodemtextuur.

De verwachtingen van de vliegers werden overtroffen door hetgeen ze vanuit de lucht boven de polder te zien kregen. Er werden sporen van recente bewoning waargenomen maar ook bijvoorbeeld verschillende sedimenten in de bodem vanuit de Suydersee tijd. Rondom het gerestaureerde vuurtorentje van Blokzijl waren duidelijk sporen van de oude dijk te zien terwijl bij oud kraggenburg niets zichtbaar was. De route naar Schokland was wat lastig te vliegen doordat er weinig tot geen thermiek was waardoor er van relatief grote afstand foto’s genomen werden waarop wel wat structuren in de grond te zien waren.

Aan de oud Emmeloorder weg werd de oplossing van het maïsdoolhof ook gezien maar die is veel leuker om zelf te gaan ontdekken.