Aanbesteding voor de rechter

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder moet voor de rechter verschijnen, omdat één van de instellingen die heeft meegedaan aan een aanbesteding het niet eens is met de daarin gevolgde procedure. Het gaat om de aanbesteding ‘Jeugdhulp met verblijf’.

De gemeente Noordoostpolder voert die samen met de andere vijf Flevolandse gemeenten uit in de zogenaamde ‘Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland’. De Europese aanbestedingsprocedure voor deze vorm van hulpverlening lag in handen van de Aankoopcentrale Regio Flevoland, die de aanbesteding namens de zes Flevolandse gemeente uitvoerde.

De Omega Groep uit Zwolle is het niet eens met de manier waarop dit is gegaan en heeft de aankoopcentrale en alle zes de Flevolandse gemeenten gedagvaard. Het kort geding dient op 28 augustus bij de rechtbank in Amsterdam.