Ouders Rutten wijzen fusieschool in dorp af

RUTTEN - In de nog te bouwen multifunctionele accommodatie in Rutten komt geen samenwerkingsschool. In het gebouw komen cbs Sjaloom en sws Paulusschool apart.

Ouders van de leerlingen van beide scholen is gevraagd een enquête in te vullen met de vraag of ze voor een haalbaarheidsonderzoek zijn voor een mogelijke fusieschool. Daarbij was vantevoren gesteld dat driekwart van de ouders zo’n onderzoek zou moeten steunen.

‘Dat draagvlak is er niet’, zegt Arianne Wondergem De Groene, voorzitter van Dorpsbelang Rutten. ‘Op de Paulusschool was wel de behoefte daarvoor maar op de Sjaloom niet.’ De uitslag is in die zin verrassend, omdat in veel dorpen de scholen door krimp samenwerking zoeken. Wondergem De Groene: ‘Het is een democratisch proces geweest. De twee medezeggenschapsraden van de scholen hebben de vragenlijst mee opgesteld. De uitslag is duidelijk. Dit is wat de ouders willen.’

Nu een onderzoek naar de haalbaarheid niet gewenst is, heeft Korfker Architecten uit Emmeloord donderdag opdracht gekregen een gemeenschapshuis voor Rutten te bouwen met daarin twee scholen. De verwachting is dat de tekening van het MFA in september gepresenteerd kan worden.