300 werklozen minder in Flevoland

EMMELOORD - In Flevoland is de werkloosheid in juni gedaald met 300 personen.

Deze daling is iets minder sterk dan de landelijke afname van -4,3% in de maand juni. Eind juni 2018 verstrekte UWV 8.126 WW-uitkeringen in Flevoland. De landelijke WW-daling van -22,6% in het afgelopen jaar, is iets sterker dan de daling van -19% in Flevoland. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in juni 2018 in Flevoland met 3,7% hoger dan het landelijke cijfer van 3,2%. Een jaar geleden bedroeg het percentage voor Flevoland nog 4,6%.

Daling vlakt af

UWV verstrekte in Flevoland 4.519 nieuwe WW-uitkeringen in de periode januari tot en met juni 2018. In vergelijking met de eerste helft van 2017 zijn dat 750 uitkeringen minder. De regionale daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland is met 14,2% kleiner dan de landelijke daling van 17,4%. Met de daling van het aantal WW-uitkeringen neemt tegelijkertijd, onder de invloed van de groeiende economie, het aantal vacatures toe. Daarnaast veranderen mensen van baan en gaan babyboomers met pensioen.

In totaal zijn er in Flevoland 20.200 vacatures ontstaan in de periode van april 2017 tot en met maart 2018. Dat zijn 9,2% (+1.700) meer vacatures dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. In de provincie namen nieuwe vacatures die gericht waren op werkzoekenden met bedrijfseconomische & administratieve beroepen en de technische beroepen het sterkste toe. Binnen deze beroepsgroepen wordt er vooral gezocht naar receptionisten, telefonisten, medewerker klantenservice, transportplanners, logistiek medewerkers, boekhouder, timmerlieden, hulpkrachten bouw en industrie en machinemonteurs.