Twee extra lokalen voor Eben Haëzerschool

EMMELOORD - Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder stelt de gemeenteraad voor om dit najaar 216.646 euro beschikbaar te stellen voor uitbreiding met twee lokalen van de Even Haezerschool in Emmeloord.

Al in 2014 deed het schoolbestuur een voorstel aan de gemeente voor een uitbreiding van de bestaande school met twee lokalen. De gemeente was toen bereid 120.000 euro van het benodigde geld van 240.000 euro bij te dragen. Inmiddels is het drie jaar later en zijn de twee lokalen nog steeds niet gebouwd, omdat er in het kader van het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed (VIV) breder is gekeken naar de problematiek rondom de Eben Haezer. Daarbij is onderzocht of mogelijk verplaatsing van deze school een oplossing zou zijn. Daar is nu niet voor gekozen en Eben Haezer blijft op de huidige locatie.

Daarmee blijft de wens voor uitbreiding, maar de bouwkosten zijn onderhand wel gestegen. De kosten worden nu geraamd op 448.800 euro. Het schoolbestuur heeft aangegeven het ontstane verschil niet financieel te kunnen dekken en de gemeente gevraagd om ruim 336.646 euro bij te dragen. De school zelf hoest 112.000 euro op. Omdat de gemeente eerder al 120.000 euro ontving voor de uitbreiding, wordt nu 216.646 gevraagd.

De gemeente stelt wel enige voorwaarden, maar stelt dat de school al jaren een lokalentekort heeft en de prognoses laten zien dat het leerlingaantal van de school ook in de toekomst rond het huidige aantal blijft en daarmee het beroep op extra huisvesting gegrond is en blijft. Ook prijst de gemeente de school dat ze het onderzoek Voorzien in Vastgoed hebben afgewacht, wat er wel toe geleid heeft dat de bouwkosten in die tijd enorm gestegen zijn.