Herman Zwart gemeentesecretaris op Urk

URK - Herman Zwart (59) wordt met ingang van september de nieuwe gemeentesecretaris van Urk. Hij volgt Rien Bogerd op die vorig jaar met pensioen ging.

Zwart was 7 jaar gemeentesecretaris in de Friese gemeente Wûnseradiel en 11 jaar bekleedde hij die functie in Dalfsen. Hij was 3 jaar als interimmanager en –gemeentesecretaris bij verschillende overheidsorganisaties werkzaam en zijn laatste baan was kwartiermaker/gemeentesecretaris van de fusiegemeente Westerwolde in Groningen. Het college van B&W verwacht dat Zwart zijn verbindende rol tussen bestuur en gemeentelijke organisatie prima gaat vervullen. Herman Zwart is geboren in Elburg.

Zwart begint maandag 3 september met zijn werkzaamheden bij de gemeente Urk. Hij blijft in Dalfsen wonen.