Heel Marknesse leest

MARKNESSE - Het idee werd kordaat uitgevoerd door de promotiecommissie die dit jaar al 25 jaar bestaat en al heel wat ideeën uitgewerkt heeft. Eerder dit jaar werd een nieuwe folder gepresenteerd, werd een nieuwe ansichtkaart van het dorp uitgegeven en de commissie verzorgt jaarlijks het tulpenmozaïek.

Omdat de boekenbus van Flevomeer Bibliotheek enkele jaren geleden gestopt is, is het idee voor een Openbare Boekenkast uitgewerkt. Als voorbeeld gold Tollebeek waar al een boekenkast stond.

Cees Coppens (architect en oud-inwoner van Marknesse) heeft een ontwerp gemaakt. Samen met Niek Poppema, een pas gestarte jonge ondernemer, werd een begroting gemaakt en werden financiers gepolst. Met geld van Rabobank Noordoostpolder-Urk, Kern met Pit, Natuur- en Milieufederatie Flevoland en de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land kon het plan uitgewerkt worden.

Niek Poppema heeft veel uren gewerkt aan het in elkaar zetten van de boekenkast. Hij deed dit in samenwerking met VEMA en Seepma, de leveranciers van de deuren en kozijnen en het zetten van het glas. Daarnaast hebben veel vrijwilligers geholpen met het verven, het aanleggen van de elektriciteit, de bestrating, het inrichten van de kast en het opnieuw schilderen van de pioniersbarak en de kozijnen hiervan. De 8-jarige Ties Mercuur, een jonge kunstenaar, heeft de bank beschilderd. De boekenkast is gevuld met boeken die geschonken zijn door de inwoners. Het principe van de boekenkast is een ruilsysteem. Inwoners kunnen maximaal 2 boeken per keer meenemen en het is de bedoeling dat er ook weer boeken teruggezet worden. Daarmee kan iedereen elkaars boeken lezen en is de boekenkast ook een goed voorbeeld van duurzaamheid.

De regels voor de boekenkast zijn te lezen in de kast. Naast Nederlands ook in het Engels en binnenkort in het Pools.