‘We hebben hier een toptijd gehad’

EMMELOORD - Op CBS De Triangel in Emmeloord-west was vorige week dinsdag het afscheidsfeest van directeur Cor Pieters en Roel Venema en Dineke de Vries.

Alle leerlingen konden zich uitleven met circusacts onder leiding van ervaren circusartiesten van Circus Kristal en gaven in de middag een groots optreden voor een hooggeëerd publiek. ‘Een topdag’, vinden de drie die aangeschoven zijn aan de ronde tafel in de directeurskamer van Pieters. Een afscheid in stijl, want ze hadden ook een toptijd op De Triangel. ‘Het is de sfeer, die is hier geweldig.’

Onderwijsbloed

Venema die al in januari afscheid nam was tot de zomervakantie nog bijna wekelijks op de school als ondersteuner op vrijwillige basis. De Vries ging 3 juni met pensioen, maar maakt de jaargang af en directeur Pieters wordt na de vakantie als invaller voor een zwangere collega meester van groep 7/8 op de nieuwe samenwerkingsschool De Floriant in Luttelgeest. Met andere woorden, het onderwijsbloed is niet te stollen.

Cirkel rond

‘En voor de klas op De Floriant is de cirkel dan rond’, zegt Pieters doelend op zijn beginjaren toen hij in 1977 als onderwijzer begon op een school in Zwijndrecht. De drukte van de Randstad bracht hem en zijn gezin naar Emmeloord waar ze een mooi huis vonden. ‘We zochten rust en vonden die hier met een huis aan het water. De baan zou wel volgen en zo is het ook gegaan.’ Pieters werd op 1 mei 2001 directeur van Het Lichtschip in Ens en kwam in 2010 op De Triangel.

Daar werd hij collega van Roel Venema die zijn loopbaan begon als onderwijzer in Pesse, maar al snel naar de polder kwam. Al had Emmeloord zijn voorkeur niet toen hij solliciteerde naar een school in Steenwijk en Emmeloord. Hij kwam eerst (1974) op de Constantijn Huygensschool, die in 1986 Het Startblok werd en in 1994 samen met de Morgenster en Jacob Reviusschool De Triangel werd.

Plakker

Venema was mede vormgever van De Triangel. ‘Dat was een prachtige tijd, maar wel tijdrovend. We zijn er 4 jaar mee bezig geweest, maar geweldig om zoiets neer te zetten.’ Als onderwijzer was hij een bovenbouwer en hoewel Emmeloord niet zijn eerste keuze was destijds is hij altijd gebleven. ‘Ik ben een plakker, als ik het naar m’n zin heb. En het was ook gewoon heel leuk hier: op school en in Emmeloord.’

Dat beaamt Dineke de Vries die in 1971 kleuterjuf werd in Steenwijk en later hoofdleidster in Zevenaar. In 1994 werd ze als herintreedster invaller op De Triangel. ‘Ik weet straks na de vakantie de weg naar school ook nog wel te vinden. Ik ben de school niet uit te slaan. Het is veel te leuk.’

Met de drie ervaren krachten dreigt nu een braindrain op De Triangel, maar volgens Pieters valt dat reuze mee. ‘Er gaat veel ervaring weg, maar er komen goede krachten voor terug’, benadrukt hij. De school profiteert ervan dat leerkrachten uit de polder die in het verleden naar Lelystad en Almere gingen, nu dichter bij huis een baan kunnen krijgen.

‘Dat is een geluk voor onze stichting. Er waren genoeg sollicitanten, we konden kiezen en dat is mooi, want een feit is wel dat er vergrijzing is onder het personeel. In de nabije toekomst gaan er meer mensen weg. We moeten de jonge krachten aan ons binden en bieden ze nu ook een contract.’ Voor de invulling van Pieters’ baan wordt overigens eerst voor een jaar een interim-directeur aangesteld.

Vergrijzen

Vergrijzen doet ook de wijk West, waardoor het leerlingental iets afneemt op De Triangel. In 1994 waren er 14 groepen en nu nog 8 met 180 leerlingen. De krimp heeft als voordeel dat het schoolgebouw zonder grote verbouwingen aangepast is aan het moderne onderwijs, stelt Pieters. Blij is Pieters dat ‘zijn’ school ook meedoet in de pilot met onderwijsassistenten van ROC Friese Poort die vanaf de nieuwe jaargang stagelopen op De Triangel. ‘Dan komen er drie jongens in de bovenbouw. Het is geweldig dat er in de toekomst structureel geld komt voor onderwijsassistenten. Het onderwijs biedt jongeren echt een baangarantie.’

Kindcentrum

Het kindcentrum waar al enige tijd aan gewerkt wordt is nog slechts een kwestie van tijd, verwacht Pieters. De Stichting Kinderopvang Noordoostpolder, Carrefour en de gemeente Noordoostpolder zijn hiermee al in een vergevorderd stadium. ‘Door de krimp is ook hier ruimte voor. De SKN huurt al een lokaal van De Triangel. Er is beslist behoefte aan het Kindcentrum’, weet Pieters.

Hij blijft het nieuwsgierig volgen, zoals alle drie dat ook doen met de ontwikkelingen aangaande de fusie van SCPO met AVES. ‘We trekken natuurlijk al veel gezamenlijk op. Wij kunnen gebruik maken van de kennis van AVES en andersom. Wij staan er positief in.’ Ook wat betreft de regelgeving, bemoeizucht van inspectie en het papierwerk op scholen zien de drie positieve veranderingen.

‘De scholen kunnen er bovendien intern ook veel aan doen. Niet ellenlang vergaderen en geen cursussen doen die niet functioneel zijn. Meer autonomie en het bij het onderwijs zelf houden, zoals vroeger’, klinkt het bijna als een opdracht.

Cees Walinga