Monument markeert grafveld Swifterbantcultuur

Swifterbant - Op de plek tussen Swifterbant en Lelystad waar in de vorige eeuw een grafveld uit de Nieuwe Steentijd met de resten van negen mensen is opgegraven, is vrijdag een monument onthuld. Het grafveld dateert uit de periode van de Swifterbantcultuur (5000-3400 voor Christus).

De vindplaats ligt in een publiek toegankelijk en openbaar natuur- en recreatieterrein in het Rivierduingebied. Het gebied tussen Swifterbant en Lelystad is zo genoemd, omdat er in het landschap resten van oude oeverwallen liggen waar in de Nieuwe Steentijd mensen leefden. Het monument markeert deze bijzondere historische plek in Flevoland. Het herinnert ons er voorgoed aan dat er vele eeuwen voor ons op de grens van land en water ook al mensen woonden in het gebied dat nu Flevoland is.

Het monument werd onthuld door de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman en Dick Velthuizen. De laatstgenoemde heeft gewerkt bij Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten en de laatste jaren, tot aan zijn pensionering eind mei, heeft bij Batavialand (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum). Velthuizen was in de vorige eeuw betrokken bij de opgraving van het grafveld en hij heeft een sleutelpositie gehad in de totstandkoming van het monument.

Voor zijn verdiensten kreeg Dick Velthuizen de Gouden Kiekendief van de provincie uitgereikt.