Dick Velthuizen krijgt Gouden Kiekendief

Swifterbant - Dick Velthuizen heeft vrijdag uit handen van gedeputeerde Michiel Rijsberman de Gouden Kiekendief van de provincie Flevoland uitgereikt gekregen. De Gouden Kiekendief is het Ereteken voor Verdienste van de provincie Flevoland.

Drijvende kracht

Dick Velthuizen is jarenlang werkzaam geweest bij Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten en de laatste jaren, tot aan zijn pensionering eind mei, heeft hij bij Batavialand (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum) gewerkt. Dick Velthuizen was de spil in de relatie met de vrijwilligers in de archeologische monumentenzorg en een bron van kennis van de Flevolandse archeologie. Hij was de ogen en de oren van de provincie in het veld en daarmee jarenlang het gezicht van de archeologie in Flevoland.

Neolithisch grafveld

Dick Velthuizen heeft een sleutelpositie gehad in de totstandkoming van het monument dat het Neolitische grafveld (uit de tijd van de Swifterbantculuur) met de resten van negen personen markeert. Het overhandigen van de Gouden Kiekendief bij de onthulling van dit monument is dan ook bijzonder toepasselijk.

Eervolle Flevolandse onderscheiding

De Gouden Kiekendief is een eervolle en belangrijke Flevolandse onderscheiding. De onderscheiding bestaat sinds maart 2017. De Gouden Kiekendief is nu voor de derde keer uitgereikt. Eerder ontvingen Riet Rijs en Erik Lagerweij de onderscheiding. De Gouden Kiekendief is bedoeld als blijk van waardering voor personen of organisaties die zich op een zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie. Op voordracht door het college van Gedeputeerde Staten, wordt de Gouden Kiekendief toegekend. Naast het ontvangen van de Gouden Kiekendief, wordt de naam van de ontvanger bijgeschreven in het Ereboek van provincie Flevoland.