Gezamenlijke aanpak personeelstekorten zorg en welzijn in Flevoland

Lelystad - Ruim 30 Flevolandse organisaties uit de zorg, onderwijsinstellingen en UWV hebben donderdag het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) omarmd. Met dit actieplan wil initiatiefnemer Zowelwerk het personeelstekort in de zorg- en welzijnssector de komende jaren terugdringen.

Samenwerken is daarbij cruciaal, en gezamenlijke regionale acties zijn nodig om de problemen écht aan te kunnen pakken, resultaten te boeken en een toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren.

Ambitie: geen tekorten meer in 2021

Om de tekorten terug te dringen zijn drie actielijnen geformuleerd, aansluitend op het landelijk actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS): Meer kiezen voor de zorg, Beter leren in de zorg en Anders werken in de zorg.

Wat kan meer, beter en anders?

De ambitie om de tekorten volledig terug te dringen in 2021 werd breed gedeeld. Werkgevers bepaalden tijdens de bijeenkomst samen met onderwijs en UWV de regionale doelstellingen per actielijn. Er is daarbij vooral gekeken naar wat meer, beter en anders kan.

Samenwerkingsverband van werkgevers

Zo spraken aanwezigen onder meer de ambitie uit om een samenwerkingsverband van werkgevers op te zetten. Om werknemers voor de sector te behouden én mensen die de sector verlieten, terug te winnen voor de sector en Flevoland. Ook werd het idee geopperd om een gezamenlijk zorg(talent)development traject te ontwikkelen voor Flevolandse medewerkers in de zorg.

In september starten er projectgroepen die per actielijn de doelstellingen verder uitwerken tot concrete acties.