Provinciale Staten neemt advies Commissie Van Geel over

Lelystad - Provinciale Staten heeft woensdag ingestemd met het advies van de Commissie Van Geel over het beheer in de Oostvaardersplassen. Dat betekent dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen, waarvan het terugbrengen van het aantal grote grazers de meest in het ook springende is. Of dat door afschot zal gebeuren, valt nog te bezien.

Edelherten

Het gaat daarbij met name om één onderdeel van de kudde grote grazers: de edelherten. Van Geel schrijft in zijn rapport dat uitplaatsing van een deel van die kudde naar andere gebieden niet kan. Niet alleen zijn de edelherten te verwilderd om te vangen, ze zouden ook erg gestresst worden van het vangen en dan is er nog maar de vraag of er natuurgebieden zijn waar ze naartoe kunnen, zonder dat ze het risico lopen daar alsnog te worden afgeschoten.

‘Second opinion’

Maar voor Provinciale Staten en ook gedeputeerde Harold Hofstra is dat nog geen gepasseerd station. CDA en SGP dienden daarom woensdag een voorstel in om naar de mogelijkheden van uitplaatsing van dieren een ‘second opinion’ te laten uitvoeren. De uitkomsten daarvan moeten in augustus aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Minder grote grazers

Vast staat in ieder geval de huidige kudde grote grazers volgens de provinciale politiek te groot is voor het gebied. Er zijn naar schatting zo’n 1.000 edelherten en zo’n 100 konikpaarden teveel. Die laatste laten zich wat makkelijker uitplaatsen, voor de edelherten wordt dat een probleem.

Toch staat de politiek erop dat er nog dit jaar iets gebeurt, om taferelen zoals die zich afgelopen winter voordeden te voorkomen. Daarbij gaat het niet alleen om massale sterfte van dieren; sommige stierven de hongerdood, de meeste zwakke dieren werden preventief afgeschoten om dat te voorkomen. Het gaat ook om de maatschappelijke onrust die maandenlang rond de Oostvaardersplassen was en nog steeds is. Vele actiegroepen zijn er actief, dieren worden tegen het bestaande beleid in bijgevoerd en er waren opstootjes, relletjes en er werden hekken doorgeknipt.

Bestuursstructuur

Om dat soort onrust te voorkomen, wil de provinciale politiek ook dat er een ‘effectieve bestuursstructuur’ voor de Oostvaardersplassen wordt ingericht, waarin betrokken overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken. Er moet namelijk goed worden bijgehouden hoe de maatregelen die worden genomen uitpakken. Daarmee kan worden gekeken of er in de toekomst meer of ook andere maatregelen moeten worden genomen. Uiterlijk in oktober moet gedeputeerde Hofstra met een voorstel voor zo’n bestuursstructuur komen, wederom op voorstel van het CDA en SGP.

Andere maatregelen

Voor wat betreft de andere maatregelen die op korte termijn zullen worden genomen gaat het om uitbreiding met 300 hectare aan bosschages, waar de grote grazers beschutting kunnen zoeken en vinden. Verder zal er ook leefgebied van de grote grazers worden opgeofferd en plaatsmaken voor moeras, om de vogels in het gebied meer kans te geven. Daarnaast zal er de komende jaren meer worden geïnvesteerd in toeristische voorzieningen als paden en routes, waarbij ook grotere delen van de Oostvaardersplassen moeten opengaan voor publiek.