Afscheid ontroert John van Slooten

RUTTEN - Schooldirecteur John van Slooten van CBS Sjaloom in Rutten wordt op handen gedragen door de leerlingen en ouders in het dorp. Het aanstaande afscheid ontroert hem.

De 62-jarige onderwijsman uit Espel had overigens nog wel door gemogen. Hij maakt gebruik van een regeling om vroeger uit te treden. ‘Ik ben klaar met de regelgeving. We hebben te veel veranderingen meegemaakt en vaak zijn veranderingen geen verbetering. De ene regel is nog niet uitgevoerd of de nieuwe is er al. De privacywet bijvoorbeeld, het is een papieren tijger en die ligt dan maar te verstoffen. Je hebt er heel veel werk van, maar het onderwijs wordt er niet beter van’, klinkt er met frustratie in zijn stem.

Kapot geregeld

Het zijn de bekende geluiden die opborrelen als je met mensen uit het onderwijs praat. ‘Het onderwijs is kapot geregeld. Het is jammer dat ik het moet zeggen, want als mensen mij dit horen vertellen willen ze niet instappen. Maar toch: het onderwijs is het mooiste vak van de wereld. Ons werk is om kinderen iets bij te brengen en dat doen we met liefde en passie, maar niet voor die verdraaide regels uit Den Haag en de eisen van de inspectie. Ja het afscheidt ontroert me. Volgende week donderdag wordt een moeilijke dag. Het zal wel een plekje krijgen, maar ik zal de kinderen enorm missen.’

De teloorgang is volgens Van Slooten begin jaren tachtig begonnen, toen de overheid ‘het klaslokaal’ binnenkwam. ‘Tot die tijd kon je leuke dingen doen. Ik was onderwijzer op Urk en we gingen een keer naar de schapenboerderij. De kinderen zagen hoe een lammetje geboren werd. Dat was nog eens aanschouwelijk onderwijs. Dat vergeten de kinderen nooit, maar voor zulke dingen is nu nauwelijks tijd meer.’

‘Het onderwijs moet zich bezighouden met milieuregels, afvalscheiding, genderneutraliteit, discriminatie en noem maar op. We hebben er projecten van op school. ‘Dat horen jullie te doen’, wordt gezegd, maar ik vind dat een taak voor de ouders. Het onderwijs is kapot en heeft een rigoureuze structuurverandering nodig, maar wie dat kan. Ik zie de huidige minister Slob er niet toe in staat.’

In 1976 begon Van Slooten als onderwijzer op de Cornelis Zeemanschool op Urk in de tweede klas met 34 kinderen. In 1983 werd hij adjunct van de school en hij kon in 1998 wel directeur worden, maar zou dan wel op Urk moeten komen wonen. ‘Ik wilde in Espel blijven.’ Hij ging naar de Klimop in Nagele en kwam elf jaar later naar de Sjaloom in Rutten, een school met toen 80 leerlingen. Inmiddels ligt het leerlingental al enkele jaren rond de 65 en heeft de school vier combinatiegroepen. ‘De prognoses liggen ook rond dat aantal.’

Samenwerking of zelfstandig

Hoe de toekomst van de Sjaloom en Paulusschool er uit komt te zien, is juist op dit moment een open vraag, die ligt in handen van de ouders. Ze zijn gevraagd deze week een enquête in te vullen met de grote vraag of ze willen dat er een onderzoek komt naar een samenwerkingsschool in het nieuwe MFA. Of dat beide scholen zelfstandig blijven. De bouw van de nieuwe MultiFunctionele Accommodatie en de aanstaande fusie van AVES en SCPO biedt nu namelijk de kans om de twee scholen onder één dak te brengen. Op de vergaderingen van Dorpsbelang zijn al wel stemmen opgegaan om een samenwerkingsschool te vormen.

‘Dit moet het dorp serieus nemen’, vindt Van Slooten. ‘We dachten in 2012 dat in het MFA twee scholen zouden komen, maar je kunt de maatschappelijke tendens niet negeren. Als je toekomstgericht bouwt is het wellicht beter om er een samenwerkingsschool van te maken, want dat is ook efficiënt, maar bovenal de school verbindt ook alle kinderen en ouders uit het dorp.’

Ieder plan heeft voor- en tegenstanders. Van Slooten begrijpt dat. Hij wijst ouders erop de vragenlijst massaal in te vullen. ‘Mijn hart zegt: ouders laat het onderzoek doen, dan weet je hoe het er voorstaat en heeft iedereen de kans gehad zich uit te spreken. Het MFA is een uitgelezen kans om naar een school toe te werken met een gezamenlijke visie. In de Noordoostpolder zijn goede voorbeelden van samenwerkingsscholen, kijk maar naar de Fladderiep in Kraggenburg. Als het daar kan kan het hier ook. Bovendien hebben we nu ook al samenwerking. Ik ben niet bang voor verlies van identiteit. Als je elkaar met respect en waardering benadert dan is het geen probleem. Met een nieuwe samenwerkingsschool zou Rutten voor de komende 40 jaar klaar zijn.’

Als de ouders een haalbaarheidsonderzoek voor een fusieschool willen, zou dat het mooiste afscheidscadeau voor Van Slooten zijn. ‘Ik vind het spannend. Volgende week dinsdag weten we de uitkomst.’ Volgende week donderdag is het afscheidsfeest van de directeur op school.

Laatste haan

Met Van Slooten verdwijnt ook de laatste man op de Sjaloom. ‘Het onderwijs is helaas helemaal gefeminiseerd. Ik ben de laatste haan die het pand verlaat, mijn opvolger wordt Grietje Captein-Ludema. Met die opvolging komt het trouwens wel goed. Ik had een klik met haar en mijn intuïtie verraadt me niet snel.’

Cees Walinga