In de BAN

Goedemorgen burgemeester!

Femke Halsema is net door Amsterdam voor onze neus weggekaapt. Een zeer geschikte vrouwelijke kandidaat van eigen bodem wil jammer genoeg niet meedingen naar de functie van burgemeester in de Noordoostpolder en dus nu maar afwachten wie er wel heeft gesolliciteerd. Een vrouwelijke burgemeester spreekt me wel aan na al jaren van grijze wijze mannen. Echter; het geheel speelt zich discreet af achter gesloten deuren en de leden van de vertrouwenscommissie doen er verder het zwijgen toe. Zo werkt dat in een democratie waar transparantie hoog in het vaandel staat, de burgerij wel mee mag denken over het profiel van de burgemeester maar uiteindelijk met een konijn uit de hogehoed wordt geconfronteerd. Een hoog ‘vorige eeuw’ gehalte met als motivatie waarschijnlijk het grote afbreukrisico die de kandidaat loopt als hij of zij niet wordt gekozen. Het gaat om een publieke functie en in de profielschets zou moeten staan dat de kandidaat lef heeft, niet bang is de confrontatie aan te gaan en niet bang is niet de eerste keuze te worden.

Misschien kan de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester dienen als pilot voor het anoniem solliciteren zoals de PvdA voorstelt zodat ook niet voor de hand liggende kandidaten, die in bestuurlijk Nederland als gelukszoekers en komedianten worden gezien, ook een kans krijgen. Ik geef toe dat dit ook een zeker risico met zich meebrengt omdat ondertussen ook bekend is geworden dat Rob Oudkerk graag burgervader wil worden. Maar wat is een leven zonder risico! Ondernemers doen niet anders en moeten een beetje lachen om al dat heimelijke gedoe.

Waarom moeten kandidaten eigenlijk solliciteren; waarom maken we geen shortlist van personen die we wel als burgemeester zien zitten. Als je word gevraagd word je niet afgewezen en de gevraagde kan het afwijzen en niet worden afgewezen. Wat mij betreft kiezen we iemand bij voorkeur zonder bestuurlijke ervaring, iemand die de Polder niet gebruikt als springplank of als eindfunctie, iemand met het hart op de juiste plaats en die oprecht onze gemeenschap wil dienen, die je om een boodschap kunt sturen; iemand die volhardend is en die van iets waarvan de meeste mensen denken ‘mwa kweet niet’ iets groots kan maken, iemand die onbekend potentieel aantrekkelijk kan maken en die bij wijze van spreken ijsjes aan eskimo’s kan verkopen. Ik ga voor Yvonne Jaspers!

Dan toch nog even over het voorstel van de PvdA over het anoniem solliciteren. Dat anonieme spreekt me sowieso niet zo aan want dat lost het probleem niet op wat de PvdA blijkbaar signaleert. Het is natuurlijk niet zo nieuw. En als het makkelijk op te lossen zou zijn was dat al gebeurt. Voor wat betreft de Noordoostpolder komt het probleem een beetje uit de lucht vallen maar misschien heb ik het onderschat. Tot op heden is het probleem door de PvdA niet bij de BAN geadresseerd. Nou is dat ook niet een must maar als organisatie van ondernemers hadden we dat natuurlijk wel op prijs gesteld. De voorgenomen motie suggereert dat werkgevers discrimineren op onder andere afkomst en leeftijd en dat is nogal een beschuldiging! De wetenschap ontleent de PvdA uit gesprekken met deze groepen maar hoe of wat wordt verder niet toegelicht; in beginsel dun ijs maar waarschijnlijk belemmert hier de AVG openheid van de kant van de PvdA.

Als BAN onderschrijven wij dat uitsluiting op ras, geslacht, leeftijd, geaardheid etc. niet kan. En willen en zullen wij dan ook onze bijdrage leveren als het echt zo is. Maar laten we ook een groot goed als hoor en wederhoor hier eerst toepassen voordat we denken dat met een motie een probleem wordt opgelost.

Henk Pals, voorzitter BAN