Zeventig procent Flevolandse jongeren gebruikt condoom bij eerste keer

Emmeloord - Zeven van de tien jongeren in Flevoland gebruiken een condoom als ze voor het eerst seks hebben. Dit blijkt uit het onderzoek 'Seks onder je 25e' dat in 2017 in Nederland is uitgevoerd.

In totaal deden hier landelijk 20.500 jongeren van 12 tot 25 jaar aan mee. Het onderzoek is een initiatief van Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met 15 GGD'en, het Ministerie van VWS, het RIVM, het CBS en I&O Research. In Flevoland deden er 616 jongeren mee aan het onderzoek. In 2017 was het hierdoor voor het eerst mogelijk om ook resultaten op lokaal niveau te publiceren. Dit rapport is op 9 juli door GGD Flevoland gepubliceerd. Het rapport beschrijft de resultaten op de tien belangrijkste thema’s uit het onderzoek.

Leeftijd eerste keer seks

In juni 2017 was er veel aandacht in de media over de leeftijd dat jongeren voor het eerste seks hebben. Landelijk is de leeftijd waarop de helft van jongeren geslachtgemeenschap heeft gehad, toegenomen van 17 jaar in 2012 naar 18 jaar in 2017. In Flevoland heeft in 2017 de helft van de jongeren seks gehad toen ze 19 jaar waren. Gezien het aantal deelnemers kan echter niet hard aangetoond worden dat jongeren in Flevoland dus later seks hebben dan het landelijk gemiddelde. Over deze verandering sinds 2012 zijn veel speculaties over een mogelijke reden hiervoor. Belangrijk hierbij is ook dat dit onderzoek geen verklaringen biedt voor de gevonden resultaten.

Seks tegen je wil

Ruim 1 op de 10 meisjes van 17 tot 24 jaar is ooit gedwongen om iets te doen of toe te staan op seksueel gebied. Weliswaar komt dit vaker voor bij meisjes, maar ook 1 op de 25 jongens geeft aan dit mee te hebben gemaakt. Landelijk wordt wel een belangrijke afname hiervan gezien ten opzichte van de resultaten van hetzelfde onderzoek in 2012. Een positief resultaat daarentegen is dat 90 procent van de meisjes en 95 procent van de jongens aangeeft seks fijn te vinden.

Veilige seks

Bij de eerste keer seks hebben 7 van de 10 jongeren een condoom gebruikt. De pil is de meest gebruikte vorm van anticonceptie. Van de meisjes uit Flevoland die ervaring hebben met geslachtgemeenschap geeft 51 procent aan dit te gebruiken bij de huidige sekspartner om te voorkomen zwanger te worden. Landelijk is dit 63 procent in 2017. De anticonceptievorm die hierop volgt is in Flevoland het condoom met 28 procent, al dan niet in combinatie met de pil. In Flevoland is het aantal meisjes dat alleen een condoom gebruikt ruim twee keer zoveel als landelijk (17 procent tegenover 8 procent). Van de meisjes in Flevoland gebruikt 16 procent geen anticonceptie met de huidige sekspartner, hetgeen vergelijkbaar is met landelijk. Hiervoor worden verschillende redenen aangegeven. Een aanzienlijk deel van de jongeren laat zich ook niet testen voordat ze met een sekspartner stoppen met het gebruik van condooms. Dit is het geval voor 85 procent van de jongens en 44 procent van de meisjes. Voor jongens is dit iets hoger dan landelijk (76 procent).

Acceptatie homoseksualiteit

In 2012 keurde landelijk de helft van de jongens en een kwart van de meisjes het af als twee jongens elkaar zoenen op straat. In 2017 is dat percentage vrijwel gehalveerd. In Flevoland is de situatie echter zoals deze landelijk in 2012 was. Het verschil ten opzichte van de landelijke resultaten kan aan de hand van dit onderzoek niet verklaard worden. Hier zou eventueel verder onderzoek naar gedaan kunnen worden door organisaties die zich specifiek met dit thema bezighouden.

Inzetten op voorlichting blijft nodig

GGD Flevoland voert in opdracht van gemeenten preventieve taken uit op het gebied van seksuele gezondheid. Het accent ligt hierbij op het bereiken van de meest kwetsbare jongeren. De GGD is van mening dat eigenlijk alle jongeren goede seksuele voorlichting horen te krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat ook andere belangrijke sleutelfiguren zoals ouders en school hier een rol in hebben.

Jongeren onder 25 jaar kunnen voor een soa test of vragen over soa, zwangerschap, anticonceptie en seksualiteit terecht bij het Centrum Seksuele Gezondheid. Vanaf mei 2018 biedt het Centrum Seksuele Gezondheid ook een jongerenspreekuur aan in Emmeloord op elke eerste maandag van de maand. Het doel hierbij is om ook de jongeren in het noorden van Flevoland beter te bereiken. Jongeren kunnen voor meer informatie over soa en seksuele gezondheid terecht op de website www.senseflevoland.nl.