Statenfracties D66, CDA en PvdA willen jongeren meer betrekken bij politiek

Lelystad - De Flevolandse statenfracties van D66, CDA en PvdA willen jongeren door middel van een educatieprogramma meer betrekken bij de politiek en de overheid. Die staan nu te ver van jongeren af.

Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat jongeren vaak weinig weten over de democratie, ons politieke bestel en de rechtsstaat, stellen de drie statenfracties. 'Wij willen daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat jongeren actief deelnemen aan de samenleving, zich hiervoor verantwoordelijk voelen en interesse krijgen voor de politiek en de democratie'.

Om dit te bereiken hebben D66, CDA en PvdA een initiatiefvoorstel opgesteld met als uiteindelijk doel het opzetten van een educatieprogramma. Initiatiefnemer Margriet Papma van D66 licht toe: 'Met een educatieprogramma kan de provincie met name jongeren informeren over hoe de overheid en politiek in elkaar steken en over de betekenis van burgerschap. Jongeren kunnen op deze manier ook worden gemotiveerd hun rol in de samenleving op te pakken'.