Kim Meijer promoveert aan VU Amsterdam

Amsterdam - Kim Meijer, geboren en getogen in Emmeloord, promoveerde maandag 25 juni aan de VU in Amsterdam.

Op 29 november 2013 studeerde ze cum laude af voor de studie Research Master Neurosciences aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na een jaar les gegeven te hebben als junior docent op de universiteit is ze gestart met het onderzoek naar Cognitieve problemen bij mensen met MS. Cognitieve problemen bij mensen met MS kunnen verklaard worden door overbelasting van belangrijke knooppunten in de hersenen, blijkt uit haar onderzoek.

Kim Meijer is geboren en opgegroeid in Emmeloord en is een voormalig leerling van het Emelwerda college, waar ze in 2008 het VWO heeft afgerond. Na de onderzoeksmaster Neurosciences aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is ze in de zomer van 2014 begonnen met haar promotieonderzoek naar cognitieve problemen bij mensen met multiple sclerosis (MS).

Momenteel werkt ze als post doc bij het VU Medisch Centrum en hoopt ze de komende jaren met haar onderzoek bij te kunnen dragen aan de vraag waarom de ene persoon met MS een veel progressiever verloop van de ziekte ervaart dan de andere persoon. Meer dan de helft van de mensen met multiple sclerose (MS) ervaart, in meer of mindere mate, problemen met het cognitieve functioneren. Hieronder vallen onder andere geheugen-, aandachts- en concentratieproblemen. Tot op heden is er geen duidelijke verklaring waarom de ene persoon met MS wel cognitieve klachten ervaart en de andere niet. Meijer onderzocht hoe de communicatie tussen hersengebieden verandert bij mensen met MS én cognitieve problemen.