‘Werken in onderwijs in continu knallen’

EMMELOORD - Schooldirecteur Gerrit Knijnenberg is vorige week met een dankdienst, toneel en intocht op feestelijke wijze uitgezwaaid op CBS De Lichtboei.

Knijnenberg is tot en in de zomervakantie nog wel aan het werk, maar omdat de scholenkoepel SCPO Noordoostpolder deze maand meerder schooldirecteuren uitzwaait en er aan het eind van het schooljaar altijd veel vaste activiteiten gepland staan, was er al vroeg aandacht voor zijn afscheid. Harm Kloosterman, nu werkzaam op ’t Kompas, wordt de opvolger van Knijnenberg.

Knijnenberg was eerder 12 jaar directeur op ’t Kompas voordat hij naar De Lichtboei kwam. De in Kampen geboren en getogen onderwijsman kwam in 1990 uit Lekkerkerk naar de omgeving van zijn geboorteplaats terug. Na de Pedagogische Academie in Zwolle, begon hij als onderwijzer van klas 5 en 6 op de 120 leerlingen tellende dorpsschool in Oene.

Na vijf jaar onderwijzer werd hij in 1980 hoofd van de school. Vijf jaar later verhuisde het gezin naar Lekkerkerk waar hij directeur werd op een school met 240 leerlingen. ‘Ik vergelijk mijn loopbaan met de boeren in de polder’. Die hadden 12, 24, 36 of 48 hectare grond. Ik ben ook op steeds grotere scholen gaan werken.’

Toen hij uit Lekkerkerk op ’t Kompas in Emmeloord neerstreek telde die school 360 leerlingen. ‘Een groeischool. Dat we met de school in 1995 derde van Nederland werden bij het schoolvoetbal vergeet ik nooit. In dat team zaten onder meer Diederik Boer, Orlando Smeekes en Tjeerd Korf.’

Krimp

Op de Lichtboei waar hij 16 jaar geleden aan het werk ging, zaten op de top 480 leerlingen. ‘Door lichte vergrijzing van de wijk De Erven is het leerlingental inmiddels teruggelopen naar 350.’ Iets waar de directeur overigens realistisch over is. ‘We groeiden ook uit ons jasje. Het plein stond vol met noodgebouwen’.

Door de krimp kwam er ruimte voor verbouwen. De noodlokalen zijn weg, in de school is ruimte gekomen voor leerpleinen voor talentontwikkeling en ook buiten is veel speel- en leerruimte.’ We hebben nu een prachtig gebouw met een eigentijdse uitstraling.

Trots en verdrietig is Knijnenberg, die de leiding heeft over een team van 30 leerkrachten, als hij terugkijkt naar de periode dat de school over een structuurgroep beschikte. ‘Onze Structuurgroep, een vorm van Passend Onderwijs heeft de provinciale onderwijsprijs gewonnen. Het was onder andere voor leerlingen met een rugzakje, maar het is wegbezuinigd. Onze Structuurgroep, waarin leerlingen zaten met extra ondersteuningsbehoeften, is er niet meer.’

Passend Onderwijs

Het Passend Onderwijs is volgens Knijnenberg voor een deel mislukt. ‘Het geld daarvoor zit in structuren en overhead, maar komt niet bij de kinderen terecht waar het voor bedoeld is. Wij zouden een voorbeeld kunnen zijn, zoals we samenwerkten met Cluster 4 /de Optimist. Het ministerie heeft te veel afstand. Op papier kun je iets regelen, maar in de praktijk is er meer menskracht voor nodig.’

De stakingen voor meer salaris en werkdrukvermindering dit voorjaar op zijn school juichte Knijnenberg niet toe. Dit vanuit principieel oogpunt, maar ook omdat Knijnenberg vindt dat de kinderen en ouders van zulke acties de dupe worden. De actie heeft echter wel iets positiefs gebracht, geeft Knijnenberg toe. ‘We krijgen er volgend jaar 2 onderwijsassistenten bij en een jaar later komt er een derde bij. Dat is mooi om de werkdruk te verminderen. Het zijn de eerste vruchten die we oogsten. Maar er moet meer gebeuren. De groepen moeten kleiner en de administratieve druk moet omlaag.’

‘Werken in het onderwijs is topsport zeg ik altijd. Het is continu knallen.’ Die trein dendert wel door als Knijnenberg na de zomervakantie zelf zijn tijd kan indelen. ‘Ik ga niet stilzitten. Daar ben ik het type niet voor.’ Hij gaat voor een scholencluster op de Veluwe een opzet maken hoe met de kwaliteitszorg om te gaan, onder meer gebaseerd op het toezicht van de inspectie en geeft daarnaast catechese aan jongeren van de Christelijk Gereformeerde Kerk. ‘En verder wacht ik het even af.’ Mijn vrouw Atie zegt: ‘Word eerst weer jezelf’, een wijs advies. ‘Ik zal eerst een pas op de plaats maken.’

Identiteit

Het reilen en zeilen op de scholen blijft hij belangstellend volgen, met de aanstaande fusie tussen SCPO en Aves is er ook verandering op de scholenakker in de polder. ‘De dorpen hebben de fusie van scholen nodig, maar waar dat niet nodig is, zoals in Emmeloord blijf ik een warm voorstander van christelijk onderwijs. Ik ben er van overtuigd dat De Lichtboei haar christelijke identiteit zal behouden ook onder de vlag van de nieuwe fusie-organisatie.’

Knijnenberg zal de leerlingen, collega’s en ouders missen. ‘Het is een heerlijk team en een geweldige Lichtboeifamilie. Ik heb wel 10.000 redenen tot dankbaarheid’, zegt hij kijkend naar een bordje met deze tekst die hij net ontvangen heeft van een ouder. Het was het thema van de dankdienst in De Fontein donderdagavond. ‘Zo is het.’

Cees Walinga