INGEZONDEN | Diemenhof

ONbeschermd wonen? Kom naar de Diemenhof!

In wooncentrum De Diemenhof in Emmeloord brak zondagnacht brand uit. Dit was te verwachten. Het zoveelste geval in een lange reeks incidenten.

Wat ooit begon als een prachtig kleinschalig wooncentrum (met beheerder) op humanistische grondslag, waar mensen ouder dan 55 jaar beschermd konden wonen, is uitgegroeid tot een anoniem wooncomplex (zonder beheerder) waar de bewoners zich steeds ongemakkelijker en onveiliger voelen.

Een stukje geschiedenis: De Diemenhof begon (1986) met een beheerder die 5 dagen per week present was; die regelde veel, stuurde bij en sprak bewoners aan op hun gedrag als dat nodig was. Inmiddels is De Diemenhof in handen van Woonzorg; zij bezitten duizenden woningen door het hele land en De Diemenhof valt nu dus ook onder hun louter op winstbejag gerichte beleid.

Gevolg: de beheerder is wegbezuinigd en vervangen door een woonconsulente die een uurtje (!) per week spreekuur houdt (de servicekosten gingen overigens niet omlaag). De bewoners hebben een lijst met telefoonnummers gekregen en in geval van calamiteiten en reparaties moeten ze zelf maar bellen; iedereen die niet meer het vermogen heeft zich door een keuzemenu te worstelen heeft dan pech.

Sinds een aantal jaren is het beleid dat een aantal leegstaande woningen toegewezen wordt aan ‘moeilijke gevallen’ (drugsverslaafden, ex-criminelen, psychiatrische patiënten, etc.); mensen die over het algemeen niet in staat zijn zich op gepaste wijze te gedragen en dus veel overlast en angst veroorzaken. En nu dus een brand.

Het gevolg is natuurlijk dat er helemaal geen sprake meer is van beschermd wonen; integendeel! Niettemin prijst Woonzorg De Diemenhof aan als een paradijs waar het goed beschermd wonen is..... Ik vraag mij af hoeveel (levensgevaarlijke) incidenten er nog moeten plaatsvinden vóór iemand beseft dat je het niet kunt maken om kwetsbare ouderen op te zadelen met mensen die dringend zelf hulp nodig hebben en niet in staat zijn zich binnen een kwetsbare gemeenschap fatsoenlijk te gedragen (en die zelf natuurlijk óók kwetsbaar zijn).

Ik heb het altijd een geruststellend idee gevonden te weten dat mijn moeder in De Diemenhof woont (sinds 1986). Zij voelde zich daar altijd heel erg thuis en heel erg veilig. Nu maak ik mij ongerust over de niet eindigende reeks (levensgevaarlijke) incidenten. Temeer omdat een aantal bewoners nu van plan is te verhuizen (u raadt het al: dat zijn juist diegenen aan wie De Diemenhof veel te danken heeft).

Kortom: ziehier de gevolgen van verregaande privatisering en schaalvergroting, met dank aan De Overheid, die dit alles stimuleert en kennelijk geen boodschap heeft aan kwetsbare mensen die hier het slachtoffer van worden en die beschermd zouden moeten worden in een land dat zich beschaafd noemt. Ook Woonzorg heeft er kennelijk geen boodschap aan; zij beperken zich tot het jaarlijks verhogen van de huur. Ook de gemeente, die de ‘moeilijke gevallen’ aanlevert, laat dit ‘gewoon’ gebeuren.

Wie kan het nog iets schelen dat kwetsbare ouderen niet meer beschermd kunnen wonen en grijpt in?