Aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers weer van start

EMMELOORD - Waterschap Zuiderzeeland is weer gestart met de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers. Inmiddels is er 59 kilometer aan dergelijke oevers in Flevoland aangelegd. Dit jaar komt daar zo’n 22 kilometer bij.

In de Noordoostpolder worden de volgende tochten(deels) duurzaam en/ of natuurvriendelijk aangelegd: Polentocht, Noordermeertocht, Creilertocht, Westermeertocht en Voorstertocht. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland: Overijsselsetocht, Spiektocht, Alikruiktocht, Oldebroekertocht, Zwolsetocht, Duikertocht, Dodaarstocht en de Wulptocht.

Grotere waterberging

Bij de aanleg van duurzame oevers wordt er een plasberm gegraven en een flauwer talud gecreëerd. Hierdoor is er meer ruimte voor water tijdens extreme buien. Met andere woorden: door de verbreding van de tochten krijgt Flevoland bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'.

Naast de extra waterberging heeft de oever een positief effect op de algehele ecologische toestand van het water. Vissen, oever- en waterplanten en kleine ongewervelde waterdieren, zoals watermijten, kevers en libellenlarven, hebben baat bij de duurzame en natuurvriendelijke oevers.

Verwijdering creosoot beschoeiing

Ook wordt bij de aanleg van duurzame oevers de bestaande creosoot beschoeiing verwijderd. Met de aanleg van de duurzame oevers voldoet het waterschap aan verplichtingen uit nationale en Europese regelgeving. Deze regelgeving beoogt in het jaar 2027 dat 40 procent van het totaal aan tochten in Flevoland duurzame en natuurvriendelijk zijn ingericht.