OMDENKEN

Aandacht

We zien ze weer rijden in de polder. De ruimtevaartachtige wagens met één of meer personen erop. De stoeltjes waarop men zit kunnen op en neer bewegen terwijl men door de aardappelvelden rijdt. Ja Hidde, selectiekarren noemen ze dat. Als ik me niet vergis is het een polderinnovatie. Niet verwonderlijk als je World Potato City bent!

Het is weer selectietijd in onze pootaardappelvelden. We kennen grofweg twee soorten selectie. Bij positieve selectie zoeken we een gezonde sterke plant en vermeerderen die; stamselectie genoemd. Negatieve selectie vindt plaats als we in een aardappelveld de zieke of verkeerde planten er uit halen. Dat is het geval als we die bijzondere wagens zien rijden. Ziet men een afwijkende plant dan stopt men, stoeltje naar beneden en haalt de plant er uit en neemt hem mee. Men hoeft dus niet meer te lopen en het uitschot neem je mee op de wagen. Dat was in mijn tijd wel anders. We liepen weken lang in het veld met zakken verkeerde planten op de nek. Zeker in een “ziek jaar” vergde dat volledige inzet. Hidde merkt aan me dat ik het bij wijze van spreken nog voel.

Ook in de tulpen lopen nog mensen te selecteren. Tijdens de bloeiperiode verwijderde men viruszieke planten en vermenging. Nu, na de bloei, gaat het om wat verwildering wordt genoemd. Om een goede opbrengst te kunnen houden moet het gewas gezond en krachtig blijven en moeten deze planten, waarbij de bollen als het ware versplinteren, verwijderd worden.

Ik heb het tulpen selecteren geleerd van wijlen Cor Witsmeer. Sommigen van u zullen hem nog wel kennen. Een uit de klei getrokken West-Fries. Cor had het vaak over het “woestbeste gewas” waarin we werkten en hij nam altijd een “ruiker” mee naar huis. Hij was wel een directe leermeester getuige zijn veel gebruikte uitspraak: boeren kunnen nooit goed selecteren want die zijn altijd met hun gedachten bij het werk van morgen. Hidde kijkt me aandachtig aan.

Inderdaad het gaat over aandacht gericht op waar je mee bezig bent. En om je niet af te laten leiden door wat was en nog komen gaat. Dat valt meestal niet mee. Let maar eens op. Er worden steeds meer groepsgewijze aandacht-trainingen aangeboden en bedrijven en organisaties bieden het, soms verplicht, aan hun medewerkers aan. Het Engelse woord voor aandacht is mindfulness. Mindfulness-training is een van oorsprong oosterse meditatie techniek om je aandacht te richten op je lichaam, ademhaling, zintuigen, gedachten en emoties waardoor je teruggebracht wordt tot de realiteit- het nu.

Blijkbaar heeft onze westerse jachtige wereld die oosterse wijsheid steeds meer nodig om tot rust te komen en in balans te kunnen blijven. Hidde kijkt me begrijpend aan. Inderdaad Cor wist al van mindfulness.