D66 wil vaart achter onderzoek ontsluitingsweg Blokzijl

Blokzijl - De D66-fractie wil dat het onderzoek naar de ontsluitingsweg in Blokzijl zo snel mogelijk wordt afgerond en de uitkomsten bekend worden gemaakt. De fractie heeft hierover vragen aan het college van B&W gesteld.

In Blokzijl leeft al erg lang de wens om een ontsluitingsweg om Blokzijl heen te leggen. Het antwoord wat inwoners steeds krijgen is dat het veel geld kost. De gemeenteraad heeft daarom in november 2015 unaniem een motie aangenomen om onderzoek te doen naar een ontsluitingsweg. ‘We zijn inmiddels ruim twee jaar verder en er is nog niets bekend’, aldus Thom de Vries van D66.

Haringparty

‘Afgelopen vrijdag waren de raad en het college in Blokzijl uitgenodigd bij de Haringparty van de Business Club Steenwijkerland. Tijdens de feestelijkheden passeerden een aantal grote voertuigen de Kolk en reden daarna door de Brouwerstraat. Vanaf onze locatie was het welbekende probleem direct zichtbaar: het past net (niet)’, schrijft de fractie. ‘Dit was reden genoeg om eens te controleren hoe het er met het onderzoek voor staat.’

Vragen

De fractie geeft aan dat overlast groter wordt en de kans op schade toeneemt. Ze vraagt aan het college of het onderzoek inmiddels is afgerond. ‘Zo ja, waarom heeft de raad deze nog niet ontvangen? En zo nee, waarom heeft het college de raad hierover niet geïnformeerd?’