Het Westgat op Urk gaat op de schop

Urk - Het Westgat op het Urker bedrijventerrein Kamperhoek krijgt een forse opknapbeurt. De provincie Flevoland draagt bij aan de verbetering.

De bebouwing in het Westgat werd tot voor kort gebruikt door visverwerkers. Een enkele visverwerker is nog aanwezig, maar het is de bedoeling de visverwerking hier helemaal te beƫindigen en andere bedrijven aan te trekken. Hiervoor is het noodzakelijk dat er iets gebeurt aan de uitstraling van zowel het voorterrein als de bebouwing.

Forse opknapbeurt

Daarom is een plan gemaakt waarin zowel de panden als het buitenterrein een forse opknapbeurt krijgen. De gevelrenovatie wordt samen met de pandeigenaren opgepakt. De aanpak van de panden is voorwaarde voor het starten van de verbetering van de openbare ruimte. Hiervoor zijn tussen gemeente en eigenaren overeenkomsten gesloten.

De herontwikkeling biedt kansen voor andere bedrijvigheid en een betere ruimtelijke invulling.

Bijdrage provincie

De provincie draagt maximaal 381.965 euro bij aan de revitalisering van het Westgat op Urk. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: 'Verzorgde bedrijventerreinen met goede faciliteiten zijn van belang voor het aantrekken en vasthouden van ondernemers. En dus ook voor economische groei. Westgat was toe aan een flinke opknapbeurt; de provincie ondersteunt de gemeente daar graag bij'.

Een jarenlange wens gaat in vervulling

Wethouder Gerrit Post: 'Met de herstructurering van het Westgat gaat een jarenlange wens van de gemeenteraad en de buurt in vervulling. De laatste jaren zijn verschillende plannen langs gekomen die toch niet haalbaar bleken. Door als gemeente en pandeigenaars goed naar elkaar te luisteren, is het huidige plan bottum-up gegroeid. We hebben samen aan een plan gewerkt om de leefbaarheid op dat gedeelte van het bedrijventerrein te vergroten en dat is gelukt. De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt het woon- en werkgenot'.

Op Urk heeft de gemeente eerder al een provinciale subsidie ontvangen voor scheepswerf Hoekman (voormalige scheepswerf Metz), bedrijventerrein Lemsterhoek en de Werkhaven.