STOPPELS

Voorkomen staat voorop

Bedenk wat je de aankomende vier jaar wilt bereiken, adviseerde de burgemeester me de eerste dag na mijn installatie als wethouder. Mijn ambitie heb ik scherp: Voorkomen van een zorgvraag door te investeren in de samenleving en omgeving. Zo krijgen we meer welbevinden en kunnen we de zorg blijven bieden die nodig is. Het realiseren daarvan is een uitdaging. Mijn portefeuille gaat me daarbij helpen. Ik ben wethouder voor onder andere volksgezondheid, WMO, wonen en de dorpen. Als je dat onder een noemer wilt brengen is het sleutelwoord: Leefbaarheid.

Wie kent niet iemand die gaat verhuizen uit zijn vertrouwde omgeving omdat hij vanwege zijn gezondheid de trap niet meer op kan? Of omdat hij zich niet meer veilig voelt alleen in huis? Mooi dat verhuizen kan natuurlijk. Maar woont daar ook de buurman die als de gordijnen lang dicht blijven even komt kijken en dan meteen de container aan de straat zet? En vind je daar weer nieuwe mensen in je omgeving waarmee je een praatje kunt maken als je buiten komt? Al is het maar over het weer.

Eenzaamheid is een groter wordend probleem. En niet alleen van ouderen. Kinderen en kleinkinderen wonen niet meer vanzelfsprekend dichtbij, dorpswinkels gaan dicht en mensen haasten zich naar hun werk.

Wat zou het fijn zijn als je niet meer hoeft te verhuizen als je zorg nodig hebt. Als je woont in een woonomgeving die uitnodigt tot het maken van contacten en waar je je veilig voelt. Als de inwoners van wijken en dorpen zelf initiatieven ontplooien waarbij mensen elkaar ontmoeten en elkaar helpen. Want als we eenzaamheid en het gebrek aan zingeving een klein beetje kunnen oplossen door slimme woon-, zorg- en welzijnsconcepten te bedenken, dan slaan we een heleboel vliegen in één klap.

Daar wil ik me de komende jaren als wethouder voor inzetten. Ik heb er ontzettend veel zin in. ! Uw hulp kan ik daarbij goed gebruiken. Samen met u kunnen we deze ambitie verder vormgeven. En er gebeurt natuurlijk al veel in Noordoostpolder. Neem de uitdaging aan en kom met initiatieven. Ook hierin kunnen we laten zien hoe Buitengewoon Noordoostpolder is.