Ed Voigt: 'Alles wat ik over Lely weet, staat in dit boek'

Lelystad - Jarenlang bezocht hij archieven, ontcijferde hij vele documenten en sprak hij met mensen. Lelystedeling Ed Voigt (72) verdiepte zich vanaf het jaar 2000 in het leven van Cornelis Lely. Samen met Cees Banning schreef hij een boek, ‘Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland’.

Het eerste exemplaar van de biografie werd donderdag 14 juni aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen in de werkkamer van Cornelis Lely in het museum Batavialand in Lelystad. Inmiddels ligt het boek in de winkels, onder andere in de Readshop en Batavialand (Lelystad), Voster (Dronten) en Marsman (Emmeloord).

100 jaar Zuiderzeewet

Donderdag 14 juni was het precies een eeuw geleden dat de Zuiderzeewet werd aangenomen. De Zuiderzeewerken hebben het beeld van Nederland drastisch veranderd. De afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee waren het levenswerk van ingenieur Cornelis Lely. Zonder hem zou er in 1932 geen Afsluitdijk - en geen IJsselmeerpolders - zijn gekomen. Maar hij had meer verdiensten. Als gouverneur van Suriname spande hij zich in om ook dit deel van het Koninkrijk der Nederlanden tot ontwikkeling te brengen.

Emancipatie van de 'gewone Nederlander'

Lely was aan het begin van de twintigste eeuw minister in drie kabinetten die veel veranderingen in de samenleving tot stand hebben gebracht en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de huidige infrastructuur van Nederland, sociale rechtvaardigheid en economische groei. Lely droeg bij aan de emancipatie van de ‘gewone Nederlander’ die kiesrecht kreeg.

Een vrome, rode liberaal

Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland geschreven door Cees Banning is de biografie van een vrome, rode liberaal die niet werd gedreven door de honger naar status, geld of macht, maar door de kracht van nieuwe ideeën. Een doopsgezinde man, die leefde voor zijn gezin en de publieke zaak, en wiens wereld instortte toen zijn vrouw - de moeder van zijn zes kinderen - stierf.

‘Dit boek geeft een mooi beeld van Cornelis Lely, de periode waarin hij leefde en zijn nalatenschap. Een zeer leesbare en secure biografie’, aldus Jan Lely, voorzitter van de Cornelis Lely Stichting en achterkleinzoon.

Veel uitzoekwerk verricht

Ed Voigt is blij met de samenwerking met Cees Banning. ‘Ik heb tot vlak voor de deadline veel uitzoekwerk verricht en Cees heeft dit mooi verwoord’, vertelt hij. Hij achterhaalde interessante nieuwe feiten en las onder andere het dagboek van Lely van zijn periode in Amerika.Een lopende zoekmachine‘Alles wat ik over Lely weet, staat in dit boek’, zegt hij trots. ‘Ik houd van lezen en uitzoekwerk. Sommige mensen noemen me dan ook een lopende zoekmachine’, lacht de Lelystedeling.

Ed Voigt houdt in dit jubileumjaar nog meer lezingen en exposities over Lely dan anders. Dit doet hij ook in Flevoland. ‘Ik hoop zoveel mogelijk mensen het verhaal te vertellen van de ontwerper van de polders’, besluit hij.